Żyć z autyzmem : dobro osoby z autyzmem – naukowe, społeczne i prawne aspekty rehabilitacji / pod red. Marcina Wlazły

146. żyć z autyzmem dobro osoby z autyzmem

Żyć z autyzmem : dobro osoby z autyzmem – naukowe, społeczne i prawne aspekty rehabilitacji / pod red. Marcina Wlazły ; Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział w Szczecinie.  – Szczecin : Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział, 2008. – 229 s., [21] k. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – Bibliogr. przy ref. – Streszcz. ang. – ISBN 978-83-925504-4-0.

Publikacja zawiera referaty przedstawione podczas dorocznej konferencji organizowanej przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie w grudniu 2003 r., z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Artykuły poświęcone są tematyce różnorodnych metod rehabilitacji osób autystycznych i oparte są na doświadczeniach związanych z realizacją tych metod terapeutycznych w ośrodkach przeznaczonych dla osób z autyzmem.

Tadeusz Gałkowski, O potrzebie nowych badań nad autyzmem – 9. – Leopold Zgoda, Paternalizm a autonomia chorego – 17. – Irena Ramik-Mażewska, Sytuacja prawna dzieci i osób z autyzmem w Polsce na tle prawa europejskiego – 25. – Ewa Frąk, Marian Frąk, Sytuacja osób autystycznych w Polsce i w Europie – 33. – Marcin Wlazło, Stan opieki terapeutyczno-edukacyjnej nad osobami z autyzmem w wybranych krajach europejskich – 39. – Michał Wroniszewski, Strategie uruchamiania mowy u dzieci z autyzmem – 49. – Alina Perzanowska, Wojciech Różycki, Agata Wolińska-Chlebosz, Kinga Zoła, Agresja u osób z autyzmem – aspekty teoretyczne i praktyczne – 61. – Paweł Pflegel, Dynamika rozwoju umiejętności badanych za pomocą Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R) w strefie najbliższego rozwoju dzieci autystycznych – 79. – Małgorzata Szurlej, Olga Świeża, Audio-psycho-fonologia i terapia słuchowa jako formy terapii wspomagającej – doświadczenia w pracy z osobami z autyzmem – 85. – Joanna Grochowska, Dorota Żuk, Pokonując samotność – Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem – 99. – Anna Szymańska, Wpływ metod neuroterapeutycznych na poziom koncentracji uwagi u dzieci dotkniętych autyzmem wczesnodziecięcym – 111. – Agnieszka Ziemba-Duda, Justyna Zieleniewska, Program psychoedukacyjny dla rodzeństwa dzieci z autyzmem. Funkcjonowanie tych dzieci w grupie rówieśniczej – 131. – Volker Vendt, AuReA, Autismus-Rehabilitation-Arbeit (Autyzm – Rehabilitacja – Praca) – 139. – Lilianna Gąsecka, Joanna Wlazło, Aktywność ruchowa, odbiór sztuki oraz twórczość artystyczna jako formy rehabilitacji i terapii osób z autyzmem – 147. – Karolina Dyrda, Kamila Dęga-Rudewicz, Wpływ wcześnie podjętej rehabilitacji i terapii oraz dobór metod na rozwój dziecka z autyzmem – 151. – Marian Frąk, Metoda Ułatwionej Komunikacji na przykładzie syna – 155. – Beata Kowal, Joanna Duchnowska-Skiba, Elementy metody Dobrego Startu w terapii grupowej – 159. – Ewa Kużajska, Od czego można zacząć?Opis i analiza przypadku, Piotr – lat 10 – dziecko z autyzmem – 165. – Maria Moskal, Jacek Alaba, Aktywna forma rehabilitacji osób z autyzmem: obóz rehabilitacyjno-wspinaczkowy – trzy lata doświadczeń – 171. – Małgorzata Sacharko, Mieć dziecko autystyczne, dramat czy misja? – 175. – Tłumaczenia streszczeń referatów – 179. – Tadeusz Gałkowski, New trends in studies of autism – 181.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s