Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzm : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine i Catherine Smith

 

143. szkolenie zawodowe i planowanie rozwoju osobistego

Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzm : praktyczne materiały dla szkół = Career training and personal planning for students with autism spectrum disorders / Vicki Lundine i Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; [tł. Olga Frączak-Faure]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, cop. 2008. – 232 s. : il. ; 30 cm. – (Seria z Parasolem). – Bibliogr. s. 215-216, 219-222. – ISBN 978-83-88839-94-8.

Autorki poradnika zajmują się problematyką kształcenia i doradztwa zawodowego osób dotkniętych autyzmem w Kanadzie. Vicki Lundine i Catherine Smith opracowały program program doradztwa zawodowego zaplanowany na kilka lat, którego celem jest przygotowanie autystycznej młodzieży do wejścia na rynek pracy. Program rozwija ich umiejętności, pomaga określić cechy charakteru, zainteresowania i wybrać odpowiedni dla siebie zawód. Duża część poradnika poświęcona została praktycznym umiejętnościom poruszania się na rynku pracy, tzn. stworzeniu życiorysu, poszukiwaniom ogłoszeń o pracę i prezentacji przed pracodawcą. Ta część opisuje realia anglosaskiego rynku pracy, ale fragmenty dotyczące tworzenia życiorysu i opisywaniu swoich dobrych cech będą przydatne również dla szukających pracy w Polsce.

 

 

Wstęp do polskiego wydania – 5. – Podziękowania – 7. – Słowo wstępne – 9. – Wprowadzenie – 11. – I. Zarys ogólny – 13. – Wskazówki dotyczące planowania stażu osób z ASD oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi w ich najbliższym otoczeniu społecznym; Rola rodziców; Wiodąca rola zespołu w szkole; Szkoła jako miejsce kształcenia; Rola pracodawcy; Rola otoczenia; Rola trenerów pracy. – II.

Samoświadomość – 29. – Jestem wyjątkowy; Wszystko o mnie; Perspektywa rówieśników; Z niewielką pomocą moich przyjaciół; Kamienie milowe mojego życia; Jak dzielić się informacjami – umiejętność społeczna; Moje mocne strony; Wiem, że mogę – moje umiejętności; Zwiększanie świadomości osobistej w zakresie osobistych granic, bezpieczeństwa osobistego i fizycznej bliskości z innymi osobami – Program Maksymalizacji Bezpieczeństwa Osobistego; Emocje. – III. Umiejętności życiowe – 65. – Higiena osobista; Zarządzanie czasem; Zarządzanie budżetem; Odżywianie; Poznanie najbliższej okolicy i dostęp do obiektów publicznych; Pozytywne podejście; Umiejętność prowadzenia rozmowy; Umiejętność rozmawiania przez telefon. – IV. Podejmowanie decyzji, określanie celów i rozwiązywanie problemów – 93. – Podejmowanie decyzji; Jak podejmować decyzje; Określanie celów; Osiąganie celów; Rozwiązywanie problemów. – V. Świadomość zawodowa – 111. A-Z; Zawody w świecie, w którym żyję; Szukanie pracy; Zagadki dotyczące zawodów; Ogłoszenia o pracy; Numer Ubezpieczenia Społecznego (Social Insurance Number, SIN); Wystąpienie o nadanie Numeru Ubezpieczenia Społecznego (SIN); Formularz „Podanie o pracę’; Kontakty; Jak napisać życiorys; Rozmowa kwalifikacyjna. – VI. Przygotowanie do wejścia w środowisko pracy – 149. – Czego oczekuje się od pracownika; Cechy cenione w pracy; Zasady dotyczące obecności w pracy; Przyjmowanie krytyki i pochwał; Znaki w miejscu pracy; Poufność. – VII. Portfolio zawodowe: prezentacja umiejętności, postaw i zalet – 163. – Co to jest portfolio? Co zawiera portfolio? Kto jest odpowiedzialny za pomoc uczniowi w zebraniu odpowiednich materiałów do portfolio?; Gdzie jest przechowywana oryginalna dokumentacja?; Jak zespół może pomóc uczniom rozpoznawać nabyte umiejętności, żeby potrafili wykorzystywać je w przyszłości?; Rozumienie terminów; Łączenie informacji; Wybieranie świadectw; Wybór informacji do portfolio zawodowego; Zbieranie świadectw; Opis świadectw; Wybór najważniejszych świadectw; Wybór całościowej formy prezentacji portfolio zawodowego. – VII. Współpraca – 199. – Aneks – 203. – Źródła – 215. – Lista publikacji dotyczących spektrum autystycznego w języku polskim – 219. – Lista organizacji należących do Porozumienia AUTYZM-POLSKA – 223.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s