Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / pod red. Catherine Maurice

133. modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi

Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem = Behavioral intervention for young children with autism / pod red. Catherine Maurice ; współpr. Gina Green, Stephen C. Luce. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Fundacja „ADAMA”, 2007. – 523 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr przy rozdz. – ISBN 978-83-925613-0-9.

Pierwsze wydanie z 2002 r.

Książka Catherine Maurice, matki dziecka autystycznego, zaangażowanej w problematykę osób z zaburzeniami neurologicznymi. Publikacja stanowi zbiór artykułów badaczy autyzmu dotyczących pomocy rodzicom, doborze odpowiedniej metody terapii i przedstawieniu analizy behawioralnej jako skutecznej drogi do zmniejszenia objawów autyzmu dziecięcego. Analiza behawioralna to podział wszystkich uzdolnień dziecka na pojedyncze zadania w sposób strukturalny i indywidualna praca nad ich rozwojem. Oprócz szczegółowego opisania metody książka zawiera również rozdział dotyczący terapii językowo-logopedycznej oraz fragmenty pamiętników dzieci autystycznych. Publikacja Catherine Maurice osadzona jest w realiach amerykańskich.

Wstęp, prof. Tadeusz Gałkowski – 9. – Przedmowa Catherine Maurice – 11. – 1. Po co ten poradnik? -1.1. Słowo wstępne, Catherine Maurice – 16. – 2. Wybór efektywnego leczenia – 2.1. Rozważania na temat leczenia autyzmu, Gina Green – 34. – 2.1.1. Nauka, pseudonauka i antynauka – 35. – 2.1.2. Co nam da ten rozdział? – 37. – 2.1.3. Rodzaje ewidencji – 39. – – 2.2. Wczesna interwencja behawioralna, Gina Green – 59. – 2.2.1. Co na ten temat mówią badacze? – 59. – 2.2.2. Interwencja wyboru: stosowana analiza behawioralna – 60. – 2.2.3. Odkrycia naukowe – 62. – 2.2.4. Domowa interwencja behawioralna – 63. – 2.2.5. Interwencja behawioralna w szkole i w centrum – 75. – 2.2.6. Podsumowanie i znaczenie nowoczesnej interwencji behawioralnej – 77. – – 2.3. Efektywność innych metod terapeutycznych, Tristam Smith – 91. – 2.3.1. Specjalny tok nauczania – 92. – 2.3.2. Leczenie biologiczne – 106. – – 3. Czego uczyć? – 3.1. Wybór programów nauczania, Bridget Ann Taylor i Kelly Ann McDonough – 120. – 3.1.1. Określanie uzdolnień dziecka – 120. – 3.1.2. Wybór programów – 121. – 3.1.3. Przewodniki programowe – 126. – 3.1.4. Programy – 134. – – 4. Jak uczyć? – 4.1. Nauczanie nowych zdolności, Stephen R. Anderson, Marie Taras i Barbara O’ Molley Cannon – 242. – 4.1.1. Rola rodziców – 244. – 4.1.2. Decyzja: czego uczyć? – 245. – 4.1.3. Plan nauczania – 246. – 4.1.4. Metody instruowania – 253. – 4.1.5. Specyficzne kroki nauczania – 258. – 4.1.6. Ocena postępów – 265. – – 4.2. Analiza i ocena behawioralna, Raymond G. Romanczyk – 268. – 4.2.1. Interwencja behawioralna – 268. – 4.2.2. Recenzja behawioralna – 270. – 4.2.3. Pomiary – 277. – 4.2.4. Ocena trafności programu – 292. – – 5. Kto powinien uczyć? – 5.1. Określenie profesjonalistów z kwalifikacjami w analizie behawioralnej, Gerard L. Shook i Judith E. Favell – 302. – 5.1.1. Kto to jest analityk behawioralny? – 302. – 5.1.2. Wiedza i zdolności analityka behawioralnego – 305. – 5.1.3. Kwalifikacje analityka behawioralnego – 311. – – 5.2. Rekrutacja,selekcja i szkolenie asystentów terapeutycznych, Jack Scott – 318. – 5.2.1. Charakterystyka asystenta terapeutycznego – 318. – 5.2.2. Rekrutacja asystentów terapeutycznych – 321. – – 5.3. UCLA – Model zapewnienia opieki dzieciom autystycznym, O. Ivar Lovaas – 328. – 5.3.1. Dane naukowe – 328. – 5.3.2. Kryterium kompetentnego przeprowadzenia terapii behawioralnej – 330. – – 6. Wsparcie praktyczne, organizacja i fundusze – 6.1. Wczesna interwencja oparta na bazie grupy, Roland C. Huff – 340. – 6.1.1. Koncepcja organizacyjna – 340. – 6.1.2. Rozwój grupy – 342. – 6.1.3. Pierwsze kroki – 346. –

6.1.4. Praktyczna organizacja grupy – 355. – 6.1.5. Fundusze – 358. – 6.2. Finansowanie programu behawioralnego: rozwiązania prawne dla rodziców w USA, Mark Williamson – 368. – 6.2.1. Fundusze na edukację specjalną – 369. – 6.2.2. Prawo ubezpieczeniowe – 380. – 6.2.3. Amerykański Akt o Inwalidztwie – 383. – 6.2.4. Dodatek – biura stanowe – 387. – – 7. Zaburzenia językowo-logopedyczne – 7.1. Włączennie terapii językowo-logopedycznej do programu stosowanej analizy behawioralnej, Robin Parker – 403. – 7.1.1. Terapia mowy w analizie behawioralnej – 403. – 7.1.2. Cele terapii językowo-logopedycznej – 405. – 7.1.3. Pragmatyczne funkcje mowy – 408. – 7.1.4. Zabawy symboliczne – 410. – – 7.2. Strategie rozwoju językowego dzieci autystycznych, Margery Rappaport – 417. – 7.2.1. Stwierdzenia ogólne – 417. – 7.2.2. Sekcja pierwsza – 419. – 7.2.3. Sekcja druga – 422. – 7.2.4. Sekcja trzecia – 427. – – 8. Współpraca ze szkołą – 8.1. Wymogi programowe, Andrew Bondy – 440. – 8.1.1. Metody nauczania – 444. – 8.1.2. Wykształcenie personelu – 447. – 8.1.3. Co to jest pełne włączenie? – 449. – – 8.2. Wsparcie w integracji, Susan C. Johnson, Linda Meyer, Bridget Ann Taylor – 452. -8.2.1. Integracja i płynące z niej korzyści – 453. – 8.2.2. Rozpoznanie potencjalnych placówek integracyjnych – 456. – 8.2.3. Potencjalne kompetencje osiągane we włączeniu – 459. – 8.2.4. Metody nauki – 462. – 8.2.5. Ocena i analiza włączenia – 463. – – 9. Pytania i opinie rodziców – 9.1. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, Stephen C. Luce i Kathleen Dyer – 472. – 9.2. Pamiętniki – 495. – 9.2.1. W poszukiwaniu Michael’a, Margaret Harris – 495. – 9.2.2. Historia Rebeki, Elizabeth Harrington – 504. – 9.2.3. Podróź Brandona, Cindy Kleinfield-Hayders – 514. – 9.2.4. Historia Petera, Elizabeth Braxton – 519. – Nota o autorach – 528.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s