Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu / Jaquelyn McCandless

 

140. dzieci z głodującymi mózgami

Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu = Children with starving brains / Jaquelyn McCandless ; przy współudziale Teresy Binstock i Jacka Zimmermana [et al. ; tł. Kornel Zdanowski]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, cop. 2007. – 319 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – Indeks. – ISBN 978-83-61309-76-5.

Jacquelyn McCandless jest lekarzem medycyny, która po zdiagnozowaniu autyzmu u wnuczki, zajęła się zawodowo badaniem biomedycznych aspektów opóźnienia rozwojowego u dzieci. W swojej książce opisuje kompleksowo zagadnienie zaburzeń metabolicznych, niedoborów składników odżywczych u dzieci autystycznych i metodom zapobiegania tym deficytom. Publikacja pomaga rodzicom zrozumieć, dlaczego cierpi na przewlekłą chorobę i w jaki sposób interwencje biomedyczne mogą pomóc w terapii. W tym celu autorka opisuje narzędzia diagnostyczne oraz testy laboratoryjne, które ułatwiają znalezienie dobranie właściwych metod terapeutycznych oraz dobór odpowiednich środków farmakologicznych, witamin, sposobów detoksykacji organizmu oraz codziennej diety.

 

 

O autorce – 9. – Przedmowa do wydania polskiego – 11. – Słowo wstępne do wydania polskiego – 12. – Przedmowa do pierwsze i drugiego wydania oraz podziękowania – 16. – Przedmowa do trzeciego wydania 2007. – 20. – Wstęp. Dzieci z prawdziwymi chorobami medycznymi – 22. – Przekaz pełen nadziei – 22. – Pokonaj autyzm teraz! [Defeat Autism Now!] (DAN!) – 24. – Czego rodzic może oczekiwać od interwencji biomedycznych? – 26. – Moje osobiste i profesjonalne zaangażowanie w biomedycynę autyzmu – 28. – Przypadek stanowiący dla mnie największe wyzwanie – 29. – Rozdział pierwszy. Modele czynników etiologicznych – 33. – Olmstead Ogólnoświatowa epidemia chorób spektrum autyzmu (ASD) – 33. – Definicja ASD i zachorowalność na autyzm klasyczny i regresywny – 34. – Co wywołuje autyzm i inne choroby ASD (choroby spektrum autyzmu)? – 35. – Po prostu genetyczny? – 35. – Model toksycznej substancji chemicznej – 36. – Model zatrucia metalami ciężkimi – 37. – Szczepienia – 38. – Model autoimmunizacji – 41. – Model wirusowy – 42. – Model glutenowo/kazeinowy, niedoboru enzymów i przerostu drożdżaków – 43. – Teoria metalotioneiny – 44. – Jak modele czynników etiologicznych prowadz do opracowania terapii, które działają – 45. – Piśmiennictwo – 48. – Rozdział drugi. Patologia układu pokarmowego – 50. – Niedobór składników odżywczych jako wspólny mianownik – 50. – Przyczyny problemów ze strony układu pokarmowego i immunologicznego – 53. – W jaki sposób przerost drożdżaków może uszkodzić układ pokarmowy – 55. – „Przeciekające jelito”, zwiększona przepuszczalność śluzówki jelita i nieprawidłowe wchłanianie jelitowe – 56. – Dalsze uwagi dotyczące powiązania rtęć/szczepionki – 57. – Dopasowywanie kawałków układanki – 58. – Piśmiennictwo – 60. – Rozdział trzeci. Upośledzona detoksyfikacja, toksyczne akumulacje i polityka – 61. – Toksyczne zagrożenia rozwoju dzieci – 61. – Mechanizm toksyczności metali ciężkich – 64. – Specyficzne metale ciężkie: ołów i rtęć – 64. – Ołów – 64. – Rtęć – 65. – Rtęć w szczepionkach – 66. – Saga wielu rodziców dzieci z autyzmem i „Moc rodziców” – 68. – Piśmiennictwo – 70. – Rozdział czwarty. Ocena kliniczna i diagnostyczna – 72. – Ocena biomedyczna – 72. – Wywiad rodzinny i medyczny – 73. – Dziecko – 74. – Rozważania przed wykonaniem testów – 75. – Nowe badania diagnostyczne ASD z wykorzystaniem badań przesiewowych – 75. – Początkowe strategie oceny wyników testów/ badań – 78. – Opisy specyficznych testów laboratoryjnych – 80. – Konieczne wstępne testy przesiewowe – 80. – Wyspecjalizowane testy laboratoryjne wedle indywidalnych wskazań – 82. – Peptydowe testy na obecność kazeiny i gluteiny w moczu – 83. – Test kwasów organicznych (OAT-mocz) – 83. – Test na obecność przeciwciał IgG wobec 90 składników pokarmowych (surowica) – 84. – Aminokwasy (osocze) – 84. – Kompletna analiza mikrobiologiczna trawienia pokarmu – 85. – Analiza kwasów tłuszczowych (osocze) – 85. – Testy zaburzeń funkcji metalotioneiny – 86. – Testy laboratoryjne w przebiegu terapii chelatacyjnej – 86. – Piśmiennictwo – 88. – Rodział piąty. Gojenie się układu pokarmowego – 89. – Zdrowie układu pokarmowego jest kluczowe – 89. – Terapie, które mogą zainicjować rodzice – 91. – GF/CF/SF (diety eliminacyjne:gluten, kazeina, soja) – 91. – Jak rozpocząć dietę – 94. – Gdzie uzyskać pomoc – 94. – Enzymy – 97. – Probiotyki – 99. – Suplementacja podstawowych składników odżywczych – 101. – Terapie układu pokarmowego, wymagające udziału lekarza – 102. – Terapia przeciwgrzybicza – 103. – Inne patogeny jelita i terapie – 105. – Historia sekretyny – 106. – Podsumowanie – zdrowie układu pokarmowego i gojenie – 110. – Piśmiennictwo – 112. – Rozdział szósty. Karmienie głodującego mózgu – 114. – Niezbędne/istotne składniki odżywcze – 114. – Niedobór składników odżywczych stwierdzany u naszych dzieci – 116. – Stosowanie niezbędnych składników odżywczych – 117. – Główne zalecane suplementy – 118. – Uzasadnienie stosowania specyficznych składników odżywczych – 120. – Witamina B6 i magnez – 120. – Cynk – 121. – Wapń – 121. – Selen – 122. – Protokół podawania witaminy a w normalnej i wysokiej dawce – 122. – Witaminy C,D i E – 124. – Niezbędne kwasy tłuszczowe – 124. – DMG i TMG – 124. – Witaminy B. – 125. – Aminokwasy – 127. – Dodatkowe minerały – 127. – Interakcje składników odżywczych – 128. – Testy kliniczne, wykrywające niedobór składników odżywczych – 128. – Rodzice twierdzą, iż składniki odżywcze pomagają ich dzieciom – 129. – Piśmiennictwo – 131. – Rozdział siódmy. Usuwanie metali ciężkich – 132. – Toksyczność metali ciężkich – 132. – Praktyczne podejście do usuwania rtęci – 133. – Wstępne testy kliniczne przed przeprowadzeniem chelatacji – 137. – Gotowość jelita do rozpoczęcia chelatacji – 140. – Gotowość jelita do rozpoczęcia chelatacji – 140. – Gotowość na składniki odżywcze/mineralizację – 141. – Detoksyfikacja metali ciężkich według konsensusu DAN!, podsumowanie – 142. – Alternatywna terapia detoksyfikacyjna – 148. – Allitiamina: przeskórna podaż dwusiarczku tetrahydrofurfurylu tiaminy (TTFD) – 148. – Podsumowanie – 152. – Ogólne komentarze dotyczące terapii detoksyfikacyjnej – 153. – Piśmiennictwo – 157. – Rozdział ósmy. Odporność, autoimmunizacja i wirusy – 158. – Przegląd zaburzeń immunologicznych u dzieci z ASD – 158. – Genetyka – 158. – Zaburzenia immunologiczne – 158. – Autoimmunizacja i autyzm – 159. – Patogeny i autoimmunizacja – 160. – Choroby układu pokarmowego i choroby spektrum autyzmu – 160. – MMR i regresja rozwojowa – 160. – Zakażenia grzybicze i układ odpornościowy – 161. – Atypowe podwyższenie popularnych mian wirusowych – 161. – Alergia i odporność – 162. – Przewlekłe łagodne infekcje – 162. – Immunologiczne testy diagnostyczne – 162. – Przypadek – Suzie – 164. – Aspekty terapii antywirusowej i terapii immunologicznej – 167. – Terapie wzmacniające układ odpornościowy – 168. – Substancje immunomodulacyjne i subtancje wzmacniające układ odpornościowy – 169. – Probiotyki jako substancje immunomodulacyjne – 172. – Recepturowe leki wzmacniające odporność – 174. – Recepturowe leki antywirusowe – 174. – Historia rodzica – Stan Kurtz – 174. – Podsumowanie terapii wirusowej/immunologicznej – 176. – Piśmiennictwo – 179. – Rozdział dziewiąty. HBOT – hiperbaryczna terapia tlenowa dla pacjentów z ASD – 182. – Dr James Neubrander – Zredagował i opracował dr Dan Rossignol – 182. – Słowo wstępne – 182. – Opis korzyści – 183. – Działania niepożądane – 186. – Różnorodne mechanizmy – 188. – Wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa – 192. – Hipotezy robocze/operacyjne – 195. – Protokół podtrzymujący i słowo ostrzeżenia – 198. – Podsumowanie – 202. – Rozdział dziesiąty. Najnowsze postępy – 203. – A. Metylacja – 203. – I. O metylacji ogólnie – 203. – II. Nauka o metylacji – 205. – III. Metylacja kliniczna – 210. – B. Testy genetyczne wady metylacji – 213. – C. Actos – 218. – D. Naltrekson w małej dawce stosowany do immunomodulacji i korekty nastroju w autyzmie – 221. – E. Dieta niskoszczawianowa (LOD-LOW OXALATE DIET) – 228. – Rozdział jedenasty. Głodujące mózgi głodujące serca, co to wszystko znaczy? – 233. – Dr Jack Zimmerman – 233. – Przekazy – 233. – Dzieci z głodującymi mózgami są tu, by pomóc nam wyleczyć nasze głodujące serca – 234. – Jaquelyn, Chelsey i Elizabeth – 243. – Świadomość subtelnych powiązań – 243. – Słowo końcowe – 245. – Dodatek A. Postęp badań układu pokarmowego i jego związku z odpornością w przypadku autyzmu – 248. – Autor: Teresa Binstock. Piśmiennictwo – 251. – Dodatek B. Autyzm, metale oraz rtęć w szczepionkach – 254. – Wstęp Teresy Binstock (badaczki autyzmu) – 254. – Piśmiennictwo – 257. – Autyzm: zatrucie rtęcią zawartą w iniekcjach timerosalu – 259. – Autorzy: Sallie Bernard, Albert Enayati, Heidi Roger, Lyn Redwood, Teresa Binstock – 259. – Piśmiennictwo – 269. – Dodatek C. Toksyny wewnętrzne – 279. – Toksyny w organizmie ludzkim: Niedobór składników odżywczych zwiększa podatność – 279. – Autor: Teresa Binstock (badacz autyzmu) – 279. – Graf – 282. – Piśmiennictwo – 283. – Dodatek D. Implikacje dla medycyny, edukacji i środowiska – 287. – Dr Jack Zimmerman – 287. – Zmiana paradygmatu w medycynie – 287. – Edukacja – 293. – Meta-curriculum/przekrojowy plan nauki – 293. – Czy taka szkoła może naprawdę powstać? – 297. – Ostatnie słowo o środowisku – 300. – Piśmiennictwo – 301.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s