Afazja i autyzm : zaburzenia mowy i myślenia / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki

 

138. afazja i autyzm

Afazja i autyzm : zaburzenia mowy i myślenia / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki ; [Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego]. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2007. – 406 s. : il. ; 24 cm. – (Mowa i Myślenie ; 2). – Bibliogr. przy ref. – ISBN 978-83-7374-049-0.

Teksty wydrukowane w publikacji po raz pierwszy zaprezentowane zostały w postaci referatów podczas II Międzynarodowej Konferencji zatytułowanej „Afazja i autyzm” – zaburzenia mowy i myślenia. Artykuły dotyczą zaburzeń mowy i ich powiązań z innymi zaburzeniami, w tym autyzmem. Autorzy dzielą się swoją wiedzą na temat afazji i autyzmu, który jest przyczyną licznych zaburzeń mowy, a także proponują różne metody terapii mowy. Redaktorzy publikacji prezentują również swoją autorską metodę terapii mowy – Dyna-Lingua M.S.

 

 

Wprowadzenie (Jan Miodek) – 7. – Wstęp (Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka) – 9. – 1. Afazja i inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem mózgu – Kamila Ciepiela, Metafora i metonimia w afazji – 15. – Jolanta Góral- Pólrola, Niepłynność mówienia w afazji – 25. – Maria Marta Kaczyńska-Haładyj, Jolanta Panasiuk, Specyfika otępienia czołowo-skroniowego u dzieci – 37. – Jolanta Panasiuk, Metodologia badań nad afazją – 45. – Tadeusz Paweł Wasilewski, Dynamika zaburzeń afatycznych pacjenta po udarze mózgu (studium przypadku) – 67. – Tadeusz Paweł Wasilewski, Aktywność życiowa pacjentów z uszkodzeniami półkulowymi mózgu – 75. – Teresa Kaczan, Rola neurorozwojowej metody Castillo Moralesa w postępowaniu terapeutycznym i wczesnej stymulacji dzieci z grupy wysokiego ryzyka – 83. – Agnieszka Libura, Maria Libura, Akwizycja wyrażeń czasowych u dzieci z zaburzeniami rozwoju percepcji przestrzeni – 91. – 2. Autyzm – zaburzenia komunikacji językowej – Ida Kurcz, Autyzm a wiedza językowa człowieka – 103. – Małgorzata Młynarska, Autyzm i teoria umysłu w ujęciu neurolingwistycznym – 115. – Zbigniew Tarkowski, Autyzm a upośledzenie umysłowe – 155. – Agnieszka Olszewska, Autyzm czy niedokształcenie mowy pochodzenia korowego – różnicowanie zaburzeń rozwoju u dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym – 165. – Elżbieta Maria Minczakiewicz, Śpiew i muzyka w rozwijaniu aktywności komunikacyjnej u dzieci z diagnozą autyzmu – 183. – 3. Zagadnienie myślenia w terapii zaburzeń mowy – Marzena Klaczak, Rozwijanie myślenia dywergencyjnego u uczniów z wadą słuchu – 201. – Tomasz Smereka, Rola języka w tworzeniu strategii działania i myślenia – 207. – 4. Metoda „Dyna-Lingua M.S.” autorstwa Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki – Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka, Metoda „Dyna-Lingua M.S.” Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki w terapii zaburzeń mowy i myślenia – 225. – Ewa Idczak, Wykorzystanie warunkowego klasycznego i instrumentalnego w terapii mowy metodą „Dyna-Lingua M.S.” – 233. – Renata Nowicka, Rytmogesty w terapii dziecka autystycznego na etapie nominacji – 241. – Renata Gorbenko, Kreacje ruchowe i wydłużanie zdań w terapii mowy dziecka autystycznego na etapie wypowiedzi zdaniowych – 247. – Renata Gorbenko, „Test myślenia dziecka” w terapii zaburzeń mowy – 253. – Anastazja J. Drath, Wykorzystanie bajki psychostymulacyjnej i innych bajek w terapii dziecka autystycznego – 259. – Izabela Winiarska, Wpływ ćwiczeń energetyzujących oraz relaksu psychostymulacyjnego na pracę dzieci zdrowych – 265. – Urszula Kalinowska, Praca nad artykulacją metodą „Dyna-Lingua M.S.” – 269. – Izabela Witkowska, Praca nad koordynacją ruchową w terapii dziecka dyslektycznego prowadzona metodą „Dyna-Lingua M.S.” – 275. – Katarzyna Wnukowska, Diagnoza operacyjna i program terapeutyczny w metodzie „Dyna-Lingua M.S.” – 285. – 5. Zaburzenia płynności mowy – Mieczysław Chęciek, Współczesne podejścia do etiologii jąkania – 295. – Bogdan Adamczyk, „Gadająca kaczka” jako wzrokowo-czuciowy stymulator mowy – 307. – 6. Zaburzenia artykulacji i wady wymowy – Aubrey Nunes, Bell, przyswajalność języka i dyslalia – 313. – Stanisław Milewski, Czy mowa dorosłych w kontaktach z małymi dziećmi jest „miękka”? – 319. – Barbara Kamińska, Jak uczyć dykcji przyszłych logopedów? – 329. – Barbara Kamińska, Kilka uwag o wymowie dziennikarzy radiowych – 335. – Małgorzata Rocławska-Daniluk, Edukacja bilingwalna w świetle badań pilotażowych w polskich przedszkolach – 343. – 7. Wątek religijny w terapii zaburzeń mowy – Lucyna Cymbalista, Praca katechetyczna z dzieckiem autystycznym – 353. – Ks. Stanisław Paszkowski, Troska o osoby niepełnosprawne w świetle nauczania Jana Pawła II – 359. – 8. Badanie logopedyczne i aspekty prawne działalności zawodowej logopedów – Bronisław Rocławski, Aspekty prawne i pozaprawne niepełnosprawności mowy – 365. – Iwona Michalak-Widera, Praca diagnostyczno-terapeutyczna logopedy w świetle językoznawstwa kognitywnego – 371. – Hanna K. Ulatowska, Konstrukcja i wprowadzenie w życie baterii testów do badań przysłów – 377. – Danuta Pluta-Wojciechowska, O niektórych podobieństwach i różnicach w logopedycznych badaniach normy i patologii – 397.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s