Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych na rozwój oraz występowanie zaburzeń zachowania u dzieci z autyzmem. Rozprawa habilitacyjna / Beata Karakiewicz

129. ocena wpływu wybranych czynników

Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych na rozwój oraz występowanie zaburzeń zachowania u dzieci z autyzmem. Rozprawa habilitacyjna = An evaluation of selected environmental factors on the development and occurence of behavioral disturbances among children with autism. Habilitation thesis : Beata Karakiewicz. Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, 2007. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Suplement, 1427-4930, 117.

Tematem rozprawy habilitacyjnej jest ocena wpływu czynników środowiskowych na występowanie zaburzeń rozwoju i zachowania u dzieci z autyzmem. Autorka objęła swoimi badaniami 89 rodzin wychowujących dziecko autystyczne, które zostały przebadane pod kątem rozwoju i występowania zaburzen zachowania. Przeprowadzono również analizę ich środowiska rodzinnego oraz przeprowadzono szczegółowe badania stężenia metali ciężkich i pierwiastków we krwi. Autorka przeprowadziła wywiady z rodzicami w oparciu o własny Kwestionariusz Ankiety Wywiadu Rodzinnego dla Osób z Autyzmem, analizę zaburzeń zachowania oraz poziom rozwoju dziecka za pomocą Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera oraz obserwacje dziecka w środowisku domowym.

Abstrakt – 5. – I. Wstęp – 7. – 1.1. Autyzm – przegląd aktualnej wiedzy w zakresie etiologii, epidemiologii, diagnostyki i terapii – 8. – 1.2. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój dziecka – 17. – II. Cel pracy – 24. – III. Materiał i metody – 25. – 3.1. Charakterystyka grupy badanej – 25. – 3.2. Metody badawcze – 26. – 3.3. Metody statystyczne – 28. – IV. Wyniki badań i ich omówienie – 30. – 4.1. Ocena struktury rodziny oraz jej wpływ na rozwój dziecka i występowanie zaburzeń zachowania – 30. – 4.2. Retrospektywna analiza czynników okołoporodowych i problemów zdrowotnych oraz ich wpływ na występowanie zaburzeń zachowania u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych – 39. – 4.3. Analiza występowania wybranych zachowań niepożądanych, takich jak agresja i autoagresja, u dzieci z autyzmem w środowisku rodzinnym oraz placówce terapeutycznej – 48. – 4.4. Ocena wpływu metali toksycznych i wybranych biopierwiastków na rozwój i występowanie zaburzeń zachowania u dzieci z autyzmem – 59. – V. Dyskusja – 67. – VI. Wnioski – 76. – VII. Streszczenie – 77. – VIII. Piśmiennictwo – 79. – IX. Aneks – 93. – 9.1. Karta wywiadu rodzinnego dla osób z autyzmem – 93. – 9.2. Kwestionariusz do oceny funkcjonalnej zachowań niepożądanych – 101. – 9.3. Arkusze ocen testu PEP-R -108. – 9.4. Wykres profilu skali rozwoju PEP-R – 119. – 9.5. Wyniki pisemne i sprawozdanie ze zindywidualizowanego badania profilu psychoedukacyjnego dziecka – 120. – 9.6. Opis rozwoju dziecka – 121.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s