Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Tourette’a, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff

127. dzieci z zaburzeniami łączonymi

Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Tourette’a, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia = Kids in the syndrome mix of ADHD, LD, Asperger’s, Tourette’s, bipolar and more! / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. – Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007. – 252 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Rodzica i Pedagoga). – ISBN 978-83-60215-43-2.

Poradnik Martina Kutschera opisuje krótko wszystkie najczęściej występujące zaburzenia psychosomatyczne u dzieci, takie jak ADHD, zespół Aspergera, depresja, zaburzenia lękowe, zespół Tourette’a itd. Autor charakteryzuje każde z zaburzeń, podkreślając objawy i sposoby radzenia sobie z zaburzeniem, szczególnie przez rodziców i nauczycieli dzieci nimi dotkniętych oraz proponuje skuteczne metody terapeutyczne. Osobna część poradnika poświęcona jest kwestii leczenia farmakologicznego, jego wad, zalet i środków używanych w leczeniu poszczególnych zaburzeń.

Wprowadzenie – 11. – Po co ta książka? – 11. – Dla kogo ta książka? -12. – Jak korzystać z tej książki – 13. – – 1. Przeczytaj ten rodział! Ogólne zasady diagnozowania – 15. – Zaburzenia łączone – 15. – Pierwsze oznaki -17. – Oficjalne badania – 21. – Podsumowanie – 23. – – 2. Przeczytaj ten rozdział! Ogólne zasady terapii – 25. – Zmiana podejścia – 25. – Zrozumienie nastawienia dziecka – 30. – Jak zmieniać zachowanie dziecka – 33. – Szybki quiz dotyczący złości – 44. – – 3.  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – 47. – Definiowanie ADHD – 47. – Konkretne objawy ADHD i zaburzeń funkcji wykonawczych – 52. – Neurologiczne podstawy ADHD – 59. – Terapia ADHD – 59. – Terapia ADHD i problemów z organizacją – 60. – „Czy wszystko będzie w porządku?” – 70. – – 4. Trudności w nauce, Robert R. Wolff, Martin L. Kutscher – 73. – Poznawanie trudności w nauce – 73. – Wspieranie dziecka z trudnościami w nauce – 79. – Konkretne trudności w nauce – 83. – – 5. Zaburzenia ze spektrum autystycznego – 103. – Zdolności wykorzystywane w komunikacji – 104. – Kategorie zaburzeń komunikacyjnych – 110. – – 6. Zespół Aspergera i jego leczenie, Tony Attwood – 127. – Dostosowanie się do bycia innym – 127. – Nawiązywanie przyjaźni: czynniki motywujące i zachęcanie – 131. – Radzenie sobie z emocjami – 141. – Nauka: zdolności i style – 144. – Szczególne zainteresowania – 146. – Czy objawy mogą stać się mniej wyraźne? – 152. – – 7. Zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsywne – 153. – Zaburzenia lękowe uogólnione (ZLU) – 153. – Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (ZOK) – 157. – Terapia – 158. – – 8. Zaburzenia integracji sensorycznej, Maritn L. Kutscher, Joelle Glick – 163. – Jak działa mózg ( w czterech akapitach ) – 163. – Czym są zaburzenia integracji sensorycznej? – 164. – Szukanie specjalistycznej pomocy – 169. – Ćwiczenia terapeutyczne w domu i szkole – 172. – – 9. Tiki i zespół Tourette’a – 177. – Podstawowe definicje – 177. – Złożony problem – 179. – Wybór właściwych warunków i metod terapii – 181. – – 10. Depresja – 187. – Zdefiniowaniedepresji i dystymii – 187. – Terapia – 191. – – 11. Depresja dwubiegunowa – 195. – Czym jest depresja dwubiegunowa? – 196. – Terapia – 199. – – 12. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze – 207. – Czym są zaburzenia opozycyjno-buntownicze? – 207. – Powiązania z innymi zaburzeniami – 210. – Terapia – 211. – – 13. Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego – 215. – Czym jest centralne przetwarzanie słuchowe? – 215. – Diagnozowanie zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego – 218. – Terapia w domu i szkole – 222. – – 14. Lekarstwa – 229. – Faszerowanie dzieci lekami? Do czego zmierza ten świat? – 229. – Lekarstwa używane w terapii ADHD – 233. – Lekarstwa używane w terapii depresji – 238. – Lekarstwa używane w terapii zaburzeń lękowych – 240. – Lekarstwa używane w terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych – 241. – Lekarstwa używane w terapii depresji dwubiegunowej – 242. – Lekarstwa używane w terapii tików – 243. – – Dodatek 1: Test kontrolny dotyczący zachowania – 245. – – Dodatek 2. Szybki quiz dotyczący funkcji wykonawczych – 247. – – O autorach – 251.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s