Wykorzystanie metody stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń w indywidualnej terapii ruchowej osób autystycznych / Zbigniew Szot

 

124. wykorzystanie metody stymulowanych seryjnych powtórzeń ..

Wykorzystanie metody stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń w indywidualnej terapii ruchowej osób autystycznych / Zbigniew Szot ; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. – Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, 2006. – 151 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 122-135. – Indeks. – Streszczenie ang. i niem. – ISBN 83-89227-82-7.

Publikacja prezentuje doświadczenia autora z zakresu terapii ruchowej osób autystycznych prowadzonej w środowisku rodzinnym oraz w placówkach terapeutycznych. Autor opisuje metodę Stymulowanych Seryjnych Powtórzeń, która pomaga usprawnić funkcjonowanie dzieci autystycznych. Zbigniew Szot propaguje stosowanie ćwiczeń ruchowych u dzieci autystycznych z uwagi na ich zbawienny wpływ na motorykę, a także zachowanie, rozwój komunikacji i łagodzenie napięć. Książka skierowana jest głównie do rodziców dzieci autystycznych, którzy mogą skutecznie wprowadzić ćwiczenia jako element terapii dziecka oraz do pracowników ośrodków terapeutycznych i studentów kierunków związanych z rehabilitacją ruchową i pedagogiką specjalną.

Wstęp – 5. – Rozdział 1. Geneza powstania metody – 7. – 1.1. Rozpoznanie materii – 7. – 1.2. Na przekór losowi – 8. – 1.3. Kropka nad „i” – 9. – 1.4. Stymulacja nerwowo-ruchowa funkcjonowania organizmu – 10. – 1.5. Nauka i jej empiryczna weryfikacja – 11. – Rozdział 2. Funkcja ruchu w rozwoju osobniczym człowieka i potrzeba jego stymulacji – 25. – Rozdział 3. Metoda stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń (SSP) – 25. – 3.1. Cel i rodzaje stymulacji – 25. – 3.2. Usprawnianie osoby autystycznej metodą SSP – 28. – Rozdział 4. Rezultaty terapeutyczne w wyniku zastosowania metody SSP – 33. – 4.2. Wybrane przypadki indywidualne – 33. – 4.1.1. Skazany na leżenie w łóżku – 34. – 4.1.2. Chodził na palcach – 34. – 4.1.3. Krnąbrność jej specjalnością – 35. – 4.1.4. Słaba koncentracja uwagi – 35. – 4.1.5. Jej marzeniem był chód – 36. – 4.1.6. Już chodzi samodzielnie – 39. – 4.1.7. Już pływa – 42. – 4.1.8. Miał niedorozwój mięśni – 47. – 4.1.9. – Nie chciał ćwiczyć – 48. – 4.1.10. Brak sprawności fizycznej – 49. – 4.2. Uogólnienie rezultatów realizacji programów zajęć terapeutycznych – 50. – 4.2.1. Zmiany ruchowe osób autystycznych – 50. – 4.2.2. Kształtowanie zdolności motorycznych – 52. – 4.2.3. Kształtowanie równowagi statycznej – 57. – 4.2.4. Zmiany zachowania – 61. – 4.2.5. Rozwój komunikacji interpersonalnej – 63. – 4.2.6. Osłabianie pamięci i eliminowanie niepożądanych zachowań – 68. – Rozdział 5. Fizjologiczne uwarunkowania oddziaływania metody stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń (SSP) na dzieci autystyczne, A. Suchanowski – 71. – Rozdział 6. Implikacje przyszłościowe zastosowania metody SSP w diagnozie i terapii ruchowej osób autystycznych – 81. – Rozdział 7. Postulaty dotyczące ważności ćwiczeń zastosowanych w terapii osób autystycznych – 90. – 7.1. Ważność systematycznych ćwiczeń w terapii ruchowej – 90. – 7.2. Znaczenie środowiska – 95. – 7.3. Postulaty z przeprowadzonych badań – 97. – 7.4. Zestaw ćwiczeń zastosowanych w terapii ruchowej – 98. – 7.4.1. Ćwiczenia lokomocyjne – 99. – 7.4.2. Ćwiczenia skoczne – 104. – 7.4.3. Ćwiczenia równoważne – 107. – 7.4.4. Ćwiczenia zwinnościowe – 110. – 7.4.5. Ćwiczenia rzutne – 113. – 7.4.6. Ćwiczenia koncentracji – 116. – 7.4.7. Ćwiczenia w wodzie – 117. – 7.4.8. Ćwiczenia różne – 119. – Bibliografia – 122. Spis tabel, wykresów, diagramów, rysunków, fotografii – 136. – Streszczenie – 143. – Abstract – 144. – Contents – 145. – Zusammenfassung – 147. – Inhaltsverzeichnis – 148. – Indeks nazwisk – 150.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s