Pomóż dziecku z… autyzmem / D. Seach, M. Lloyd, M. Preston

120. pomóż dziecku z autyzmem

Pomóż dziecku z… autyzmem = Supporting children with autism in mainstream schools / D. Seach, M. Lloyd, M. Preston ; [tł. Dorota Ściepko-Cram]. – Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006. – 128 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-60215-17-0.

Autorkami poradnika są Diana Seach, Michele Lloyd i Miranda Preston zajmujące się zawodowo problematyką specjalnych potrzeb edukacyjnych u dzieci. Książka koncentruje się wokół zagadnienia funkcjonowania dziecka autystycznego w środowisku szkolnym. Autorki na podstawie zebranego doświadczenia przedstawiają sposoby radzenia sobie z ograniczeniami, jakie stawia autyzm w czasie nauki szkolnej. Sposoby te zostały wypracowane w odpowiedzi na konkretne sytuacje, które przydarzyły się uczniom autystycznym, zatem zaprezentowane metody działania osadzone są w szerszym kontekście i mogą być zastosowane przez rodziców, nauczycieli i terapeutów.

Rozdział 1. Wprowadzenie – 7. – Objawy autyzmu – 8. – Powszechne występowanie – 10. – Diagnoza – 10. – Obecny obraz – 12. – Rozdział 2. Wpływ uczenia – 17. – Rozwój społeczny – 19. – Rozwój emocjonalny – 23. – Rozwój komunikacji – 25. – Rozwój poznawczy – 29. – Rozwój motoryczny – 32. – Zachowanie – 34. – Rozdział 3. Sposoby wspomagania ucznia – 39. – Podejście skoncentrowane na uczniu – 41. – Język – 41. – Zachowanie – 44. – Umiejętności społeczne – 46. – Emocje – 48. – Podejście skoncentrowane na społeczności szkolnej – 51. – Ocena – 51. – Organizacja klasy – 54. – Dostęp do programu nauczania – 56. – Szkolenia – 60. – Współpraca z rodzicami i specjalistami – 61. –  Rozdział 4. Studia przypadków – 63. – James – 64. – Tom – 75. – Dawid – 89. – Luke – 105. – Louis – 115. – Wnioski – 127.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s