Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci i młodzieży z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz syndromem Aspergera. 8 kwietnia 2006 / / [ed. nauk. Anna Regner, Swietłana Masgutowa]

 

123. neurokinezjologia jako metoda wspomagająca

Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci i młodzieży z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz syndromem Aspergera. 8 kwietnia 2006 / [ed. nauk. Anna Regner, Swietłana Masgutowa] ; org. Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP ; Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów TM (Warszawa). – Warszawa : Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii, 2006. – 186, [2] s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. przy ref. – ISBN 83-89370-38-7.

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych pdczas konferencji „Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci i młodzieży z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz zespołem Aspergera 8 kwietnia 2006 r. Artykuły poświęcone są neurokinezjologii – dziedzinie nauki, która zajmuje się procesami i mechanizmami naturalnego rozwoju oraz związkami pomiędzy ruchem ciała a funkcjonowaniem mózgu. Specjaliści prezentują wyniki swoich badań nad zastosowaniem kinezjologii edukacyjnej w terapii dzieci autystycznych. Metoda ta ma poprawić zaburzenia integracji sensorycznej i wspomagać stabilny rozwój, poprzez ruch fizyczny stymulujący pracę mózgu.

Dr Swietlana Masgutowa, Neurokinezjologia jako metoda wspomagania rozwoju i uczenia się dzieci z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem – 5. – Prof. Ludwika Sadowska, Grażyna Wieczorek, Agata Gruna-Ożarowska, Gimnastyka mózgu według P. i G. Dennisonów dla dzieci z trudnościami w uczeniu się – 20. – Dr Swietlana Masgutowa, prof. Ludwika Sadowska, Zastosowanie kinezjologii edukacyjnej u dzieci z trudnościami w nauce w świetle wczesnych dynamizmów rozwojowych – 39. – Prof. Joanna Kruk-Lasocka, Trudności diagnostyczno-terapeutyczne wśród małych dzieci ze spektrum autyzmu – 50. – Dr Bożena Dołyk, Nieprawidłowości rozwoju funkcji wzrokowych dziecka jako potencjalna zapowiedź zaburzeń integracji sensomotorycznej – 57. – Dr Anna Regner, Znaczenie stymulacji taktylnej dla rozwoju sensomotorycznego dziecka – 60. – Mgr Alicja Jagoda, Znaczenie sensomotorycznej integracji dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera – 70. – Lek. med. Halina Nawrocka, Podstawy anatomiczne, fizjologiczne i neuropsychologiczne kinezjologii edukacyjnej według dr Paul Dennisona i Gail Dennisona – 80. – Mgr Grażyna Mazur, Neurokinezjologiczna terapia wzrokowo-słuchowa jako metoda wspierająca rozwój i uczenie się dzieci z wyzwaniami – 103. – Dr S. Masgutowa, Neurokinezjologiczne podstawy intergracji odruchów dla skutecznego uczenia się dziecka – 118. – Mgr Koryna Wnuk, Arte-terapia w procesie edukacji i rozwoju ruchowego z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową (ADD, ADHD) oraz autyzmem – 134. – Mgr Mariola Kuklo, Program Mój język-Mój Świat jako metoda stymulacji rozwoju mowy i komunikacji dzieci – 140. – Mgr Anna Krasowska, Kinezjologia Edukacyjna – sensoryczno-motoryczna integracja dzieci z wyzwaniami w rozwoju i uczeniu się – 151. – Elżbieta Dehnel-Łuszczyńska, Moja przygoda z kinezjologią edukacyjną – 157. – Mgr Hanna Nikodemska, Studium przypadku dziewczynki lat 8 z porażeniem mózgu i cechami autyzmu – 160. – Mgr Jolanta Kowal, Taktylna terapia i sensoryczno-proprioceptywna stymulacja schematów odruchów u dzieci z wyzwaniami w rozwoju i uczeniu się – 165. – Mgr Marek Guzik, Neurokinezjologia i ruch taneczny jako stymulacja kształtowania się nawyków uczenia się – 169. – Specjalista dogoterapii Hanna Wojciechowska-Cioć, Kynoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację osób niepełnosprawnych – 172.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s