Autyzm w orzecznictwie o niepełnosprawności – wnioski z badań w województwie mazowieckim : raport 2006 / [ raport sporządziły : Agnieszka Rymsza i Katarzyna Gmaj ].

115. autyzm w orzecznictwie o niepełnosprawności

Autyzm w orzecznictwie o niepełnosprawności – wnioski z badań w województwie mazowieckim : raport 2006 / [ raport sporządziły : Agnieszka Rymsza i Katarzyna Gmaj ]. – Warszawa : Fundacja SYNAPSIS, cop. 2006. – 37, [7] s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. s. 23. – ISBN 83-60094-00-4.

Raport Fundacji Synapsis przedstawia najważniejsze problemy polskiego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności w kontekście diagnozowania autyzmu. Prezentuje również propozycje zmian, które pomogłyby uzyskać rzetelne dane o liczbie i sytuacji społecznej osób z autyzmem gromadzonych przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, co jest niezbędne do kształtowania odpowiedniej polityki społecznej dla tych osób. Odbiorcami raportu są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia i urzędy oraz organizacje porzarządowe odpowiedzialne za kształtowanie polityki społecznej na rzecz osób z autyzmem. Badanie objęło lata 2003-2005 i dotyczyło osób z autyzmem w wieku od 16 do 40 lat.

1.Streszczenie – 5. – 2. Wprowadzenie, istotność, cel i metodologia badań – 6. – 3. Najważniejsze wyniki badań – 9. – 3. 1. Liczba osób ze zdiagnozowanym autyzmem w przejrzanych dokumentach – 9. – 3. 2. Specjaliści wydający zaświadczenia o diagnozie i orzeczenia o niepełnosprawności – 9. – 3.3. Przyczyny niepełnosprawności wskazywane w orzeczeniach – 10. – 3. 4. Rozkład miejsca zamieszkania osób z autyzmem, które otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności – 12. – 3. 5. Edukacja, wykształcenie i praca osób ze zdiagnozowanym autyzmem – 14. – 3. 6. Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane dla osób z autyzmem – 17. – 4. Wnioski, interpretacje, rekomendacje – 20. – 4.1. Diagnostyka i orzekanie o niepełnosprawności osób z autyzmem – 20. – 4. 2. Rekomendacje – 20. – Bibliografia – 23. – Aneks A: System orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Polsce – 24. – A1 : Wzory dokumentów składanych do PZOON (osoby do 16 roku życia) – 27. – A2.: Wzór orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia ) – 32. – A3 : Wzory dokumentów składanych do PZOON (osoby powyżej 16 roku życia) – 33. – A4 : Wzór orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia ) – 37.  – Aneks B : Wzór tabel – ankiet wykorzystywanych w badaniu – 38.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s