Autyzm dziecięcy: zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

108. autyzm dziecięcy zagadnienia diagnozy i terapii wyd 2

Autyzm dziecięcy: zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Wyd. 2 –   Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls” 2005. – 155, [1] s. : il. , wykr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 147-[156]. – ISBN 83-7308-476-2.

Autyzm dziecięcy: zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Wyd. 3. –  Kraków : Oficyna Wydawnicza”Impuls” ,2005. – 155, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 147-[156]. – ISBN 83-7308-570-X.

Pierwsze wydanie z 2000 r.

Książka Lucyny Bobkowicz-Lewartowskiej jest jedną z najpełniejszych naukowych publikacji dotyczących autyzmu dziecięcego w Polsce. Biorąc pod uwagę wyniki badań najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie autorka charakteryzuje zaburzenie i wpływ, jaki na ono na funkcjonowanie społeczne dzieci autystycznych oraz ich rozwój poznawczy i psychoruchowy. Tą cześć autorka popiera swoimi własnymi badaniami nad profilem rozwoju psychoruchowego a stopniem autyzmu. W książce opisane zostały uznane przez specjalistów metody terapeutyczne oraz stosowane na świecie różne rodzaje metod diagnostycznych.

Wstęp – 9. – 1. Wprowadzenie – 11. – 2. Epidemiologia autyzmu – 15. – 2.1. Częstość występowania zaburzeń autystycznych – 15. – 2.2. Status socjoekonomiczny rodziców dzieci autystycznych – 16. – 2.3. Badania longitudinalne nad autyzmem – 17. – 3. Koncepcje psychoanalityczne – 21. – 3.1.1. Autyzm jako zaburzenie procesu separacji-indywidualizacji – 21. – 3.1.2. Współczesne teorie autyzmu wnurcie psychoanalitycznym – 24. – 3.1.3. Ewolucja poglądów na temat roli rodziców w genezie autyzmu wczesnodziecięcego – 25. – – 3.2. Autyzm w  koncepcjach etologicznych – 31. – 3. 2.1. Biologiczne mechanizmy tworzenia się przywiązania. Teoria Bowlby’ego – 31. – 3.2.2. Koncepcja N. Tinbergena – 34. – 3.2.3. Teoria przywiązania a poznawcze modele rozwoju – 36. – – 3.3. Biologiczne przyczyny zaburzeń autystycznych – 38. – 3.3.1. Poszukiwanie deficytu biologicznego w autyzmie a zasada ekwifinalności i multifinalności w neurorozwoju – 38. – 3.3.2. Zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie – 41. – 3.3.3. Autyzm jako zaburzenie procesów integracji sensorycznej – 45. – – 4. Charakterystyka osób z autyzmem – 51. – 4.1. Funkcjonowanie społeczne osób autystycznych – 51. – 4.2. Komunikacja osób autystycznych – 57. – 4.2.1. Charakterystyczne cechy mowy dzieci autystycznych – 59. – 4.2.2. Komunikacja niewerbalna w autyzmie – 62. – – 4.3. Rozwój poznawczy – 63. – 4.3.1. Specyficzny deficyt poznawczy w autyzmie – koncepcja S. Barona-Cohena – 63. – 4.3.2. Ogólny poziom rozwoju psychoruchowego. Stabilność funkcjonowania poznawczego w autyzmie – 68. – 4.3.3. Stopień autyzmu a poziom rozwoju psychoruchowego – 72. –  4.3.4. Stopień autyzmu a profil rozwoju psychoruchowego – 74. – 4.3.5. Stopień autyzmu a poziom i profil rozwoju psychoruchowego w przebiegu procesu terapeutycznego. Badania własne – 78. – – 5. Wybrane formy terapii osób autystycznych – 93. – 5.1. Niedyrektywne formy terapii – 93. – 5.2. Terapia „Holding”  – 95. – 5.3. Terapia zaburzeń sensorycznych w autyzmie wczesnodziecięcym – 98. – 5.3.1. Ogólne zasady terapii sensorycznej – 98. – 5.3.2. Techniki stosowane w terapii zaburzeń sensorycznych – 99. – 5.3.3. Autoterapia dziecka autystycznego – 103. – – 5.4. Modyfikowana forma metody dobrego startu – 105. – – 5.5. Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne – 108. – – 5.6. Terapia behawioralna – 109. – 5.6.1. Założenia teoretyczne – 109. – 5.6.2. Ocena behawioralna – 111. – 5.6.3. Cele i techniki terapii behawioralnej – 111. – 5.7. Model TEACCH jako program kompleksowej pomocy osobom autystycznym – 116. – 5.7.1. Koncepcje i zasady terapeutyczne leżące u podstaw TEACCH – 117. – 5.7.2. Formy świadczonych usług w ramach modelu TEACCH – 120. – Aneks – 125. – A. Diagnoza w autyzmie dziecięcym – 125. – A.1. Model postępowania diagnostycznego – 125. – A. 2. Wybrane metody diagnostyczne – 126. – A. 2.1. Kryteria diagnostyczne według ICD-10 – 126. – A.2.2. Kryteria diagnostyczne według DSM-IV – 128. – A. 2.3. Diagnostyczna Lista Kontrolna (E-2) B. Rimlanda – 129. – A. 2.4. Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym (CHAT) S. Barona-Cohena, J. Allen, C. Gillberga – 130. – A.2.5. CARS – Childhood Autism Rating Scale (Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego) E. Schoplera, R. Reichlera, B. Renner – 133. – A. 2.6. PEP-R – Psychoeducational Profile Revised (Profil Psychoedukacyjny ) E. Schoplera, R. Reichlera, A. Bashford – 138. – A. 2.7. Southern California Sensory Integration Tests J. Ayres – 142. – A. 2.8. Obserwacja kliniczna ukierunkowana na diagnozowanie zaburzeń sensorycznych – 143. – Bibliografia – 147.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s