Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz

 

107. wybrane formy rehabilitacji i terapii osób z autyzmem

Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 270 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 83-7308-586-6.

Książka stanowi zbiór artykułów poświęconych zagadnieniom rehabilitacji, edukacji i terapii osób z zaburzeniami autystycznymi. Pierwszą część poświęcono omówieniu efektów terapii dzieci z autyzmem. Druga część traktuje o podejściu behawioralnym w terapii. W części trzeciej zaprezentowano różnorodne metody pracy z osobami z autyzmem w różnym wieku i wspierania dorosłych osób z autyzmem. Publikacja stanowi kontynuację zbioru Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia z 2003 wydanej przez Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Wstęp – 9. – – Część I. Efekty terapii osób z autyzmem – Ewa Pisula, Efektywność działań terapeutycznych podejmowanych wobec dzieci z autyzmem – 13. – Urszula Gałka, Analiza porównawcza zmian w rozwoju psychoruchowym i funkcjonowaniu społecznym dzieci z autyzmem w przebiegu rocznego procesu terapeutycznego – 29. – Małgorzata Sekułowicz, Efekty terapii dziecka z autyzmem – studium przypadku – 47. – – Część II. Zastosowanie metod behawioralnych w pracy z osobami z autyzmem – Monika Suchowierska, Nauczanie dzieci z autyzmem zachowań werbalnych – dwa uzupełniające się podejścia – 59. – Rafał Kawa, Rozwijanie umiejętności niezbędnych w nabywaniu mowy – 79. – Jacek Kozłowski, Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwojowymi: behawioralny model diagnozy, terapii i profilaktyki – 97. – – Część III. Uzupełniające i alternatywne metody terapii – Dorota Danielewicz, „Czas podłogowy” w pracy z dzieckiem z autyzmem – 133. – Maja Swenson, Metoda opcji: filozofia, terapia, sposób na życie – refleksje wolontariusza – 153 – Bernadetta Szczupał, Miejsce biblioterapii w procesie rewalidacyjnym dziecka z autyzmem – 167. – Justyna Otto, Dogoterapia w terapii autyzmu – 181. – Karolina Przewłoka, Wykorzystanie hipoterapii w terapii dzieci z autyzmem – 195. – Dorota Danielewicz, Ewa Pisula, Kontrowersje wokół ułatwionej komunikacji – 207. – – Część IV. Wspieranie rozwoju osób dorosłych z autyzmem – Katarzyna Radtke, Tomasz Mioduszewski, Doświadczenia Dziennego Centrum Aktywności dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – 227. – Roman Ignasiak, Piotr Krawczyk, Formuła warsztatu terapii zajęciowej – 245.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s