Małe dziecko z autyzmem : [Diagnoza i terapia] / Ewa Pisula

 

111. małe dziecko z autyzmem pisula

Małe dziecko z autyzmem : [Diagnoza i terapia] / Ewa Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne : 2005. – 172 s. : 24 cm. – (Psychologia Kliniczna). – Bibliogr. s. [147]-164. – Indeksy. – ISBN 83-89574-87-X.

Niniejsza praca ma na celu prezentację i usystematyzowanie informacji dotyczących uwarunkowań rozwoju małego dziecka z autyzmem, możliwości wczesnego wykrywania tego zaburzenia oraz efektów wcześnie prowadzonej terapii. Większość omówionych w niej wyników badań dotyczy dzieci w wieku do 3 lat oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Autorka porusza również problematyczne kwestie jak np. problemu dopasowania kryteriów diagnostycznych do sposobu manifestowania się autyzmu u najmłodszych dzieci.

Przedmowa do serii – 9. – – Wstęp – 11. – – 1. Czym jest autyzm? – 13. – Zmiany w sposobie rozumienia, na czym polega autyzm – 13. – Zróżnicowanie populacji osób dotkniętych autyzmem – 16. – Częstość występowania autyzmu – 19. – Autyzm i płeć – 20. – Przyczyny autyzmu – 22. – – 2. Autyzm u małego dziecka – 29. – Przebieg wczesnego rozwoju – opóźnienie lub regres – 29. – Rozwój społeczny – 32. – Komunikacja – 34. – Sztywność w zachowaniu i zainteresowaniach – 39. – Rozwój poznawczy – 44. – Rozwój ruchowy – 50. – Poziom aktywności, odbiór i przetwarzanie stymulacji – 53. – Dynamika rozwoju i prognozy rozwojowe – 58. – – 3. Rozpoznanie autyzmu u małych dzieci – 61. – Kiedy autyzm jest rozpoznawany? – 61. – Przyczyny trudności w rozpoznawaniu autyzmu – 64. – Oznaki autyzmu w pierwszym i drugim roku życia dziecka – 66. – Czy można trafnie rozpoznać autyzm u dwulatka? – 70. – – 4. Diagnoza autyzmu – 73. – Aktualne kryteria diagnostyczne – 73. – Problemy związane z różnicowaniem autyzmu i innych zaburzeń – 76. – Wybrane metody i narzędzia diagnostyczne – 80. – Wywiad z rodzicami – 81. – Skale obserwacji zachowania – 84. – Ocena potrzeb edukacyjnych dzieci z autyzmem – 87. – Badania przesiewowe pod kątem autyzmu – 88. – Przekazywanie diagnozy rodzicom – 92. – – 5. Zabawa u dzieci z autyzmem – 101. – Zabawa jako przejaw aktywności społecznej – 101. – Rozwój zabawy u dzieci z autyzmem – 104. – Wspieranie aktywności związanej z zabawą – 109. – – 6. Terapia małych dzieci z autyzmem – 113. – Podejście behawioralne i rozwojowe – 115. – Skuteczność wcześnie podejmowanej interwencji – 119. – Cele i cechy dobrej wczesnej interwencji wobec dzieci z autyzmem – 122. – Kadra pracująca z dziećmi z autyzmem – 127. – – 7. Rodzice w terapii małego dziecka z autyzmem – 131. – Jak rodzice spostrzegają rozwój małego dziecka z autyzmem? – 131. – Rodzice jako terapeuci – 136. – – Podsumowanie – 139. – – Aneks – 143. – – Bibliografia – 147. – – Indeks nazwisk – 165. – Indeks rzeczowy – 169.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s