Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych = Surviving and succeeding in special educational needs / Fintan O’ Regan

 

112. jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych = Surviving and succeeding in special educational needs / Fintan O’ Regan; [tł. Robert Waliś]. – Warszawa, Wydawnictwo K.E. Liber, 2005. – 98 s. ; 21 cm. – ISBN 83-60215-02-2.

Książka stanowi krótki poradnik dla nauczycieli, którzy pragną poznać zasady postępowania z uczniami dotkniętymi różnymi zaburzeniami w tym autystycznymi. Każde zaburzenie jest opisane pod kątem przyczyn, objawów, metod diagnozowania, do każdego z nich autor dodał wskazówki postępowania z takim dzieckiem oraz cechy dzieci zdolnych i utalentowanych.

Wprowadzenie 7. – – Część 1. Świat specjalnych potrzeb edukacyjnych – 9. – Świat specjalnych potrzeb edukacyjnych – 11. – – Część 2. Najważniejsze pojęcia – 25. – Zespół Aspergera – 27. – Zaburzenie więzi – 30. – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – 34. – Autyzm – 37. – Porażenie mózgówe – 41. – Zespół Downa – 45. – Dysleksja – 49. – Dyspraksja – 52. – Padaczka – 55. – Zespół słabego chromosomu X. – 60. – Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – 65. – Zespół Pradera – Williego – 71. – Zaburzenia semantyczno-pragmatyczne – 75. – Zespół Tourette’a – 79. – Zespół Williamsa – 83. – – Dodatki – Dodatek 1. Dodatkowa terminologia – 88. – Dodatek 2. Kryteria diagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – 91. – Dodatek 3. Kryteria diagnozowania zaburzeń zachowania – 93. – Dodatek 4. Kryteria diagnozowania zaburzeń opozycyjnych – 96. – Dodatek 5. Cechy zdolnych i utalentowanych dzieci – 97.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s