Dziecko z autyzmem : rozważania teoretyczne, doniesienia z badań : materiały międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem „Dziecko autystyczne w XXI wieku w dn. 1-3 grudnia 2000 r. w Częstochowie / pod red. Danuty Marzec i Anny Banasiak

 

104. dziecko z autyzmem rozważania teoretyczne, doniesienia z badań

Dziecko z autyzmem : rozważania teoretyczne, doniesienia z badań : materiały międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem „Dziecko autystyczne w XXI wieku w dn. 1-3 grudnia 2000 r. w Częstochowie / pod red. Danuty Marzec i Anny Banasiak. – Częstochowa : Wydawnictwo im. St. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2005. – 163, [1] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy ref. – ISBN 83-7089-893-0.

Praca stanowi zbiór artykułów z koferencji zorganizowanej w dniach 1-3 grudnia 2003 r. w Częstochowie – Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dziecko autystyczne w XXI wieku”. W artykułach omówiono zagadnienia teoretyczne oraz wyniki badań dotyczących róźnych aspektów rozwoju dziecka z autyzmem. Specjaliści polscy i zagraniczni omówili kolejno zagadnienia przyczyn autyzmu, metod terapeutycznych, działalności placówek obejmujących opieką osoby z autyzmem, funkcjonowaniem rodziny z dzieckiem autystycznym i sytuację prawną dziecka z autyzmem.

Wstęp – 9. – Część I. Etiologia i diagnostyka zaburzeń autystycznych – Symptomy zachowań autystycznych w świetle różnych koncepcji (biologicznych i psychologicznych), Paul Shattock, Paul Whiteley – 13. – Ewolucje poglądów na przyczyny autyzmu, Magdalena Szydziak – 19. – Z diagnozy różnicowej autyzmu, Adam Stankowski – 25. – Diagnoza dziecka z autyzmem, Anna Banasiak, Ewa Repelewicz – 31. – Część II. Terapia osób z autyzmem – Terapia zaburzeń procesu komunikowania się osób z autyzmem z użyciem metod alternatywnej komunikacji, Aneta Garncarz-Podlasko, Sabina Tokarczyk – 37. – Terapia pedagogiczna dziecka autystycznego przez dotyk i dźwięk, Iwona Błach, Monika Podgórska – 43. – Rola struktury w optymalizacji samodzielności osoby autystycznej, Wojciech Różycki – 51. – Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym – 55. – Wybrane metody terapii dzieci z autyzmem, Urszula Kościańska – 65. – Wyrażanie i odczytywanie emocji przez osoby z cechami autyzmu – 73, Marzena Dąbrowska, Agnieszka Gorzkowska – 73. – Problemy funkcjonowania emocjonalnego osób autystycznych. Terapia ukierunkowana na emocje, Aneta Garncarz-Podlasko – 87. – Część III. Usprawnianie dziecka z autyzmem w placówkach oświatowych – Wykorzystanie technik komputerowych jako jednej z form wspomagania rozwoju ucznia autystycznego, Elżbieta Komornicka, Zygfryd Raczkowiak – 95. – Funkcjonowanie dziecka autystycznego w klasie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23 w Częstochowie (studium przypadku), Grażyna Lewandowska, Anna Kościańska-Wójcicka – 97. – Miejsce dziecka autystycznego w systemie publicznej placówki integracyjnej na przykładzie autorskiej koncepcji i doświadczeń Przedszkola Nr 61 w Bydgoszczy, Ewa Przybylińska – 101. – Umiejętności pracy z dzieckiem autystycznym nauczycieli szkół i Ośrodka Pomocy Społecznej – sprawozdanie z badań, Małgorzata Ogorzałek – 107. – Rodzaje szkoleń realizowanych przez Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem przy Fundacji „Synapsis” w Warszawie – 113. – Część IV. Osoby z autyzmem i ich rodziny – Poczucie siły u matek dzieci z autyzmem – 121. – Niektóre problemy związane z wychowaniem dziecka autystycznego w środowisku rodzinnym, Wanda Wiśniewska, Wanda Zych – 127. – Funkcjonowanie dziecka autystycznego w rodzinie, Sylwester Kowalczyk – 133. – Syndrom wypalania się sił u rodziców dzieciz autyzmem, Ewa Kotlińska – 137. – Jestem matką dziecka autystycznego, Beata Sałach – 145. – Mój autystyczny syn jest dorosły – 149. – Część V. Prawne aspekty osób z autyzmem i ich akceptacja – Sytuacja prawna dziecka autystycznego w Polsce, Iwona Gotowicka – 153. – Pomiędzy akceptacją a brakiem tolerancji osoby autystycznej – próba analizy – 159. – Zakończenie – 165.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s