Do pracy…: .Włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem do pracy na otwartym rynku / [aut. Ghislain Magerotte, Monique Deprez

 

106. do pracy włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Do pracy…: .Włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem do pracy na otwartym rynku : poradnik praktyczny = Au travail…La mise au travail en milieu ordinaire de personnes presentant un handicap mental et/ou autisme, guide pratique / [aut. Ghislain Magerotte, Monique Deprez ; tł. Lidia Czarkowska ; red. Barbara Ewa Abramowska]. – Warszawa : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, cop. 2005. – 52, [40] s. : il. ; 21 cm. – Aneksy – ISBN 83-60105-02-2.

Publikacja poświęcona jest projektowi „Horizon”, jednemu z projektów prowadzonych w Europie w latach dziewięćdziesiątych, który pozwalał na zatrudnianie osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku. Korzystało z niego wiele organizacji we Francji, Belgii, Irlandii i innych krajach Europy. Poradnik jest raportem z projektu, opisywane są w nim poszczególne działania, takie jak: wyszukanie osób niepełnosprawnych zainteresowanych pracą, poszukiwanie odpowiedniej dla nich pracy, przystosowanie stanowiska pracy, umieszczenie osoby niepełnosprawnej w pracy, analiza trudności i problemów i ewaluacja.

Przedmowa do wydania polskiego – 5. – Wstęp – 7. – 1. Przygotowanie projektu – 9. – 1.1. Identyfikacja stażystów – 9. – 1.1.1. Motywacja – 9. – 1.1.2. Podstawowe kompetencje – 10. – 1.1.3. Stopień pilności podjęcia aktywności – 10. – 1.2. Ewaluacja – 11. – 1.2.1. Analiza sytuacji prawno-administracyjnej stażysty – 11. – 1.2.2. Ewaluacja kompetencji – 11. – 1.2.3. Ewaluacja zainteresowań – 12. – 1.3. Opracowanie projektu – 13. – 1.3.1. Określenie rodzaju pracy lub aktywności – 13. – 1.3.2. Opracowanie Curriculum Vitae – 13. – 2. Wdrożenie do praktyki – 15. – 2.1. Poszukiwania i pierwsze kontakty z pracodawcami – 15. – 2.2. Określenie stanowiska pracy – 16. – 2.3. Opracowanie kontraktu lub umowy – 16. – 2.4. Wspieranie indywidualne – 17. – 2.5. Rola mentora – 18. – 2.5.1. Rola mentora w stosunku do stażysty – 19. – 2.5.2. Rola mentora wobec środowiska, w którym żyje stażysta – 20. – 2.5.3. Rola mentora w miejscu pracy lub stażu – 20. – Zamiast wniosków – 21. – 3. Przykład zatrudnienia – 23. – 3.1. Ewaluacja – 23. – 3.2. Postawione cele – 24. – 3.2.1. Przemieszczanie się pociągiem z domu do pracy – 24. – 3.2.2. Samodzielne wykonywanie czynności w pracy – 24. – 3.2.3. Poruszanie się w obrębie budynku – 25. – 3.2.4. Kupowanie kanapki na zewnątrz – 25. – 3.3. Pomoce i odniesienia wizualne – 26. – 3.4. Wsparcie – 28. – 3.4.1. Zeszyt Reguł – 28. – 3.4.2. Zakres pracy – 28. – 3.5. Napotykane trudności – 29. – 3.6. Aspekty pozytywne – 29. – 3.7. Praca stażystów pedagogicznych – 30. – 3.8. Przystosowanie czynności – 30. – 3.9. Przystosowanie środowiska – 31. – 3.10. Wprowadzanie nowych celów – 31. – 3.11. Zastosowanie analizy czynności – 31. – 3.12. Samokontrola i wzmacnianie – 32. – 3.13. Spotkania podczas projektu – 32. – 3.14. Perspektywy – 32. – Krótka prezentacja etapów projektu – 33. – Aneksy – 37. – Aneks 1. Alternatywy zatrudnienia w środowisku otwartym – Aneks 2. Ewaluacja umiejętności społecznych i zawodowych – Aneks 3. Obrazkowy Inwentarz Zainteresowań – Aneks 4. Curriculum Vitae – Aneks 5. Analiza czynności – Aneks 6. Harmonogram – Aneks 7. Służby wspierające – Aneks 8. – Ocena stażysty przeprowadzana podczas spotkania z pracodawcą/współpracownikami

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s