Narodowy plan na rzecz dzieci z autyzmem (NAPC) w Wielkiej Brytanii : plan identyfikowania, oceny, diagnozowania oraz wczesnej interwencji dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) / przygotowanie NIASA ; Ann Le Couteur

 

100. narodowy plan na rzecz dzieci z autyzmem

Narodowy plan na rzecz dzieci z autyzmem (NAPC) w Wielkiej Brytanii : plan identyfikowania, oceny, diagnozowania oraz wczesnej interwencji dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) = National autism plan for children (NAPC) / przygotowanie NIASA ; Ann Le Couteur ; [tł. Maciej Michalski, Julia Wygnańska]. – Warszawa : Fundacja Synapsis, 2005. – 140 s. ; 30 cm. – Bibliogr. s. 116-128. – ISBN 83-917824-7-6.

Książka jest tłumaczeniem publikacji brytyjskiego National Autistic Society dotyczącej utworzonego i wdrożonego w Wielkiej Brytanii programu – Narodowego Planu Działania na rzecz Przeciwdziałania Autyzmowi Dziecięcemu. Narodowy Plan jest wzorcem dla utworzenia w Polsce podobnego planu rozwijania pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Autorzy publikacji razem z Fundacją Synapsis i Porozumieniem Autyzm-Polska apelują do polskich władz o utworzenie międzyresortowego programu przeciwdziałania autyzmowi na wzór rozwiązań brytyjskich. Program taki obejmowałby wspieranie instytucji diagnozujących autyzm oraz prowadzącym działalność terapeutyczną i edukacyjną.

Przedmowa do wydania polskiego – 5.- Przedmowa, Dr Sue Bailey, Chair, Faculty of Child and Adolescent Psychiatry, Royal College of Psychiatrists, Professor David Hall, President of Royal College of Paediatrics and Child Health, Professor Gregory O’Brien, Chair, Faculty of Learning Disability Psychiatry, Royal College of Psychiatrists – 7. – Grupa Robocza i podziękowania – 9. – 1. Streszczenie – 11. – 2. Wstęp i kontekst – 18. – 2.1. Historia – 18. – 2.2. Terminologia – 18. – 2.3. Występowanie – 20. – 2.4. Inicjatywy na terenie Wlk. Brytanii – 20. – 2.5. Obowiązki i uprawnienia instytucji państwowych – 21. – 2.6. Zadania NIASA – 22. -2.7.Dla kogo został stworzony nasz plan? – 23. – 3. Podstawowe zasady opieki – 26. – 3.1. Zasady ogólne – 24. – 3.2. Praca z rodziną – 24. – 3.3. Opieka – 25. – 3.4. Szkolenia – 26. – 4. Zalecenia – 27. – 4.1. Identyfikowanie – 27. – 4.1.1. Wczesne identyfikowanie: czy należy wprowadzić testy przesiewowe na ASD – 27. – 4.1.2. Zasady szkolenia – 29. – 4.2. Proces diagnostyczny – ocena – 32. – 4.2.1. Procedura kierowania na leczenie – 32. – 4.2.2. Etap 1: ogólna ocena rozwojowa GDA – 34. – 4.2.3. Wyniki badania GDA – 35. – 4.2.4. Etap 2: wielodyscyplinarna ocena specjalistyczna MAA – 35. – 4.2.5. Wyniki procesu oceny ASD – 42. – 4.3. Interwencje – 45. – 4.3.1. Ogólne – 46. – 4.3.2. Szczegółowe – 46. – 4.3.2.1. Pomoc dla rodzin/terapia – 46. – 4.3.2.2. Interwencje zorientowane na dziecko/informacje. Nauczanie przedszkolne. Interwencje edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym – 48. – 4.3.2.3. Terapie dla ASD oraz inne formy leczenia – 50. – 4.3.2.4. Trwałe potrzeby – 52. – 4.4. Lokalna grupa koordynacyjna ds. ASD – 53. – 4.5. Opieka trzeciego stopnia – 54. – 4.5.1. Zespół ds. opieki trzeciego stopnia – 55. – 4.5.2. Procedura uzyskiwania skierowań – 55. – 4.5.3. Ocena trzeciego stopnia – 55. – 4.5.4. Wyniki – 56. – 4.5.5. Ramy czasowe – 56. – 4.5.6. Sieć lokalna – 56. – 4.5.7. Regionalna i ogólnokrajowa sieć ASD – 57. – 4.5.8.Finansowanie i niezbędne środki – 57. – 4.6. Szkolenia – 57. – 4.6.1. Szkolenia lokalne – 57. – 4.6.1.1. Rodzice/opiekunowie i rodziny – 57. – 4.6.1.2. Specjaliści – 57. – 4.6.2. Sieć kontaktów dotyczących ASD w ramach Strategic Heath Authority: szkolenia i projekty naukowe – 59. – 4.6.3. Grupy profesjonalistów specyficzne wymagania szkoleniowe – 60. – 4.7. Podsumowanie – 60. – Załączniki – 62. – Załącznik A – 63. – Zalecenia szczegółowe – 63. – I. Tabele i schematy – 63. – II. Identyfikowanie – 77. – III. Proces diagnostyczny i ocena – 77. – IV. Interwencje – 91. – V. Szkolenia – 100. – VI. Regionalne i ogólnokrajowe sieci szkoleniowe – 106. – VII. Badania naukowe i ewaluacja – 109. – Załącznik B – 115. – Podsumowanie tematów poruszanych przez grupę roboczą – 115. – I. Tematy prezentacji – 115. – II. Wyniki ankiety NIASA – 115. – III. Bibliografia – 116. – Załącznik C – 129. – I. Słowniczek używanych terminów w tekście – 129. – II. Przypisy tłumacza – 130. – III. Wykaz używanych skrótów w języku angielskim – 132. – IV. ICD – 10 – 134.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s