Kodeks postępowania dla trenerów w zakresie stosowania interwencji fizycznych w odniesieniu do osób z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / oprac. przez BILD

 

94. kodeks postępowania dla trenerów w zakresie stosowania interwencji fizycznych

Kodeks postępowania dla trenerów w zakresie stosowania interwencji fizycznych w odniesieniu do osób z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi = BILD code of practice for trainers in the use of physical interventions / oprac. przez BILD ; [tł. Beata Juraszek-Kopacz]. – Warszawa : Fundacja Synapsis, 2004. – 40 s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 38-39. – ISBN 83-917824-4-1.

Publikacja poświęcona została Kodeksowi Postępowania Bild opracowanego przez British Institute of Learning Disabilities. Organizacja ta wypracowała cenne wzorce postępowania w sytuacjach trudnych dla osób zajmujących się osobami z autyzmem. Kodeks określa zasady prowadzenia i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu stosowania interwencji fizycznych wobec podopiecznych w sytuacjach, kiedy inne postępowanie zawiodło. Zasady zawarte w publikacji mogą stanowić postawę do dyskusji na temat stosowania interwencji fizycznej w placówkach w Polsce.

Przedmowa od Redakcji – 5. – Wstęp – 7. – Kodeks Postępowania BILDu – 13. – 1. Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne – 15. – 2. Kryterium „najlepszego interesu” – 17. – 3. Techniki interwencji fizycznych – 21. – 4. Zdrowie i bezpieczeństwo – 24. — 5. Organizacja szkolenia – 27. – 6. Monitoring postępowania uczestników – 31. – 7. Ewaluacja i prowadzenie dokumentacji – 33. – 8. Standardy profesjonalnego działania – 35. – Słowniczek – 37. – Bibliografia – 38. – Publikacje Fundacji SYNAPSIS – 40.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s