Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz

 

90. wokół autyzmu fakty skojarzenia i refleksje olechnowicz

Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – 104 s. : il. ; 24 cm. – (Każdy Może Być Wielki). – Bibliogr. s. 101-104. – ISBN 83-02-08923-0.

Opracowanie Hanny Olechnowicz oparte zostało na materiałach dotyczących przypadków dzieci autystycznych zgromadzonych przez ośrodki terapeutyczne: Klinikę Patologii Rozwojowej Akademii Medycznej, Ośrodku Dziennego dla Głębiej Upośledzonych Umysłowo, Klubu dla Dzieci z Poważnymi Zaburzeniami Emocjonalnymi oraz na turnusach rehabilitacyjnych. Autorka uważa, że badania kazuistyczne pozwalają uchwycić szczególne objawy autyzmu, które pojawiają się w różnych sytuacjach życia codziennego. Autorka opisuje różne aspekty nadwrażliwości sensorycznej, przejawy aktywności osób autystycznych, emocje i sposoby radzenia sobie z nimi oraz kwestie związane z terapią. Książka prezentuje bardzo ciekawe autorskie podejście do tematyki autyzmu i oparta jest na unikalnych materiałach badawczych.

Wstęp – 7. – I. Osobliwości spostrzegania – 10. – 1. Wzrok – 10. – Widzenie migawkowe, pamięć fotograficzna i ślepota korowa – 10. – Upośledzenie przerzutności spojrzenia – 14. – Wrażliwość na barwy – 15. – 2. Słuch – 15. – Nadwrażliwość słuchu czy głuchota – 15. – Reaktywność paradoksalna i głuchota korowa – 15. – Pamięć fonograficzna – 16. – Fenomenalni rachmistrze. Przetwarzanie symboli poza świadomością – 17. – 3.Dotyk poznający – 20. – Obrona przed poznawaniem dotykiem palców – 20. – Terapia przez dotykanie twarzy – 21. – Pierwszy krok ze wspomaganiem – 23. – 4. Wrażliwość skóry i czucie bólu – 24. – Analogie do nerwic eksperymentalnych Pawłowa – 26. – 5. Wrażliwość węchowa – 27. – 6. Smak – 28. – 7. Doznania termiczne – 28. – 8. Reakcje na zmiany ciśnienia atmosferycznego – 28. – 9. Wibracje – 29. – 10. Telepatia – 29. – 11. Zmysł kinestetyczny i osobliwości napięcia mięśniowego – 29. – Oscylacja napięcia mięśni – 29. – II. Aktywność samorzutna – 33. – 1. Autostymulacja – 33. – Zmysł równowagi – 33. – Autoagresja – 34. – Wybuchy afektomotoryczne – 34. – Wirowanie w miejscu – 35. – Wzmaganie dopływu krwi do głowy – 35. – Masturbacja – 35. – Fascynacja obrotami – 36. – 2. Działanie na zewnątrz – dezintegrujące i nieukierunkowane – 37. – Rozrzucanie od siebie – 37. – Ogołacanie płaszczyzn, opróżnianie pojemników – 38. – Rozsiewanie – 38. – Obalanie – 39. – Opróżnianie miejsc centralnych – 39. – Rozlewanie – 40. – Rozdrabnianie, dezintegrowanie, oddzielanie części od całości – 40. – Odrywanie zewnętrznych warstw – 41. – Fantazje amputacyjne – 41. – Rozrzucanie a zahamowanie ekspresji – 41. – Rozrzucanie – projekcja braku zintegrowanego wewnętrznego obrazu siebie – 43. – Autoterapeutyczne dążenie do scalania – 43. – III. Owładnięcie lękiem – 45. – 1. Lęk uniemożliwia zachowania badawcze – 46. – 2. Samorzutne obrony przed lękiem – 48. – Chronienie się w ciasnych miejscach – 48. – Przywieranie plecami – 48. – 3. Obronne wygaszanie emocji i postawa kapitulacji – 51. – 4. Lękowe zahamowanie oddechu, płaczu i śmiechu – 52. – IV. Regresja terapeutyczna – 54. – V. Elementy terapii i więzi i dialogu – 56. – Żeby zechciało na mnie spojrzeć – 56. – Rozbudować inicjatywę własną dziecka – 57. – Równorzędność podmiotowa – sytuacja samonagradzająca – 57. – Agresja terapeutyczna – 59. – Kontakt przez przedmiot pośredniczący – 59. – Niemowlę wyzwala wrodzone wzory zachowań opiekuńczych – 59. – Kontakt ułatwiony przez pośrednictwo zwierząt – 60. – Psychofizjologia empatii – 61. – VI. Porozumienie słowami – 64. – Tworzenie kojarzen dotyk – emocja – słowo – 64. – Współdzielenie uwagi – 64. – Funkcja ekspresyjna mowy – 65. – Echolalia i brak transpozycji zaimków osobowych – 65. – Monologi zamiast dialogu – 66. – VII. Osoby autystyczne niemówiące – 67. – Niektóre przyczyny mutyzmu – 67. – Alternatywne metody porozumiewania słownego – 68. – Ekspresja pozawerbalna – 69. – VIII. Postępowanie z dzieckiem autystycznym – 70. – 1. Terapia a nauczanie – 70. – 2. Uwagi o metodach modyfikacji zachowania – 71. – IX. Rodzice dzieci autystycznych – 75. – X. Przypuszczalne podłoże organiczne autyzmu – 77. – 1. Autyzm a upośledzenie umysłowe – 78. – XI. Analogie między objawami autyzmu a stanami niepełnego czuwania – 79. – 1. Wyodrębnione obszary funkcjonowania osób autystycznych – 79. – 2. Przeżycie kataklizmu w okresie transformacji – 81. – 3. Sugestie dla terapeuty – 83. – Post scriptum – 84. – Aneks 1. Przebieg rewalidacji psychicznej dziecka wyniszczonego – 85. – Aneks 2. Dziecko autystyczne w domu-krótki słownik porad wychowawczych – 96. – Słownik – 97. – Bibliografia – 101.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s