Rzecznictwo. Jak skutecznie zabiegać o realizację praw osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi / pod red. Anny Rajner i Julii Wygnańskiej

 

91. rzecznictwo jak skutecznie zabiegać o

Rzecznictwo. Jak skutecznie zabiegać o realizację praw osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi / pod red. Anny Rajner i Julii Wygnańskiej ; [współpr. Maria i Michał Wroniszewscy et al.]. – Warszawa : Fundacja „Synapsis”, 2004. – 168 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 168. – ISBN 83-917824-2-5.

Publikacja opisuje problematykę związaną z rzecznictwem na rzecz osób z autyzmem, przestrzeganiu ich praw oraz wypracowywaniu systemowych rozwiązań mających na celu tworzenie ośrodków, programów i wszelkich innych projektów ułatwiających takim ludziom funkcjonowanie z społeczeństwie. Książka skierowana jest głównie do przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz osób z autyzmem. Opisuje zagadnienia rzecznictwa indywidualnego, grupowego i systemowego oraz współpracy z organami samorządowymi i rządowymi.

I. Wprowadzenie – 5. – 1. Wstęp, Julia Wygnańska – 5. – 2. Wprowadzenie w tematykę rzecznictwa osób z autyzmem w Polsce, Anna Rajner – 9. – II. Rzecznictwo indywidualne – 15. – 1. Rodzaje rzecznictwa indywidualnego, Janet Badger – 15. – 2. Dobre praktyki w rzecznictwie obywatelskim, John Brooke – 26. – 3. Karta Rzecznictwa, Action for Advocacy – 35. – 4. Polskie przykłady rzecznictwa indywidualnego : a. Rzecznictwo interesów uczniów z autyzmem wobec Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Barbara Szostak – 39. – b. Pracownik socjalny Fundacji SYNAPSIS i rzecznictwo profesjonalne, Agnieszka Deja – 44. – III. Rzecznictwo systemowe – 49. -1. Rzecznictwo „polityczne”, Steven Broach w opracowaniu Julia Wygnańskiej – 49. – 2. Rzecznik Osób z Autyzmem Porozumienia AUTYZM-POLSKA przy Fundacji Synapsis, Julia Wygnańska – 63. – 3. Parlamentarne Grupy ds. Autyzmu, Julia Wygnańska – 63. – a. Manifest Wielopartyjnej Parlamentarnej Grupy na Rzecz Autyzmu w Wielkiej Brytanii, All Party Parliamentary Group on Autism – 77. – b. Rzecznictwo na najwyższym szczeblu – Mapa i matryca badań w autyzmie, Coalition for Autism Research and Education – 81. – 4. Przykłady rzecznictwa systemowego : a. Wprowadzanie poprawek Porozumienia AUTYZM-POLSKA do Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004, Julia Wygnańska – 91. – b. Sto listów i odwiedziny Senatora, Maria Jankowska – 99. – c. Współpraca organizacji rodziców i profesjonalistów z przedstawicielami władzy pochodzącymi z wyborów, Agata Migała – 101. – IV. Rzecznictwo o charakterze grupowym – 109. – 1. Przykłady rzecznictwa o charakterze grupowym, Anna Rajner – 109. – a. Walka o podwyższenie dotacji dla niepublicznej szkoły specjalnej w latach 1999-2000, Maria Jankowska – 113. – b. Jak walcząc o edukację dla syna z autyzmem jego rodzina musiała doprowadzić do zmian we władzach samorządowych, Zofia i Władysław Słodyczka – 122. – c. Działania na rzecz systemowych rozwiązań edukacyjnych na poziomie regionu, Dorota Ślepowron-Korwin – 130. – d. Reprezentowanie interesów osób z trudnymi zachowaniami, trafiających do szpitali psychiatrycznych i zabieganie o realizację ich praw, Alina Perzanowska – 136. – V. Aneks – 151. – 1. Planowanie kampanii społecznej, Steven Broach w opracowaniu Julii Wygnańskiej – 151. – 2. Raporty jako narzędzie rzecznictwa systemowego, Anna Rajner – 157. – 3. Instytucje i akty prawne ważne przy prowadzeniu rzecznictwa – 165. – 4. Bibliografia – 168.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s