Terapia i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli

79. terapia i edukacja osób z autyzmem pisula i danielewicz

Terapia i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. – 176 s. ; 24 cm. – Bibliografia przy art. – ISBN 83-87079-90-1.

Tematem książki Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz jest edukacja i terapia dzieci autystycznych. Autorki przedstawiają krótką historię badań nad metodami terapeutycznymi i edukacją takich dzieci i problemy związane z przestrzeganiem praw osób autystycznych. Dalsza część pracy poświęcona została omówieniu poszczególnych metod terapii oraz roli rodziny w terapii. Trzecia część napisana została przez terapeutów i opisuje doświadczenia w pracy z dzieckiem autystycznym oraz wolontariuszami, którzy im pomagają.

Wstęp – 5. – Część I. Osoby z autyzmem w procesie terapii i edukacji – Ewa Pisula, Dorota Danielewicz – Terapia i edukacja osób z autyzmem – historia i dzień dzisiejszy – 9. – Ewa Pisula, Prawa osób z autyzmem do właściwej terapii i edukacji – 43. – Część II. Wybrane metody terapii – Jacek Kozłowski – Zastosowanie teorii uczenia się w terapii małych dzieci z autyzmem na przykładzie projektu wczesnej interwencji O.I. Lovaasa – 49. – Małgorzata Sekułowicz – Wybrane metody usprawniania dzieci z autyzmem – 75. – Dorota Danielewicz – Program Growing Minds Stevena R. Wertza – 96. – Ewelina Jutrzyna – Muzykoterapia dzieci z z autyzmem o obniżonej sprawności intelektualnej – 107. – Ewa Pisula – Rodzina w terapii dziecka z autyzmem – 115. – Część III. Z doświadczeń praktyków – Barbara Szostak – Szkoła „Dać szansę” – 139. – Agnieszka Bartnicka – Młodzi dorośli z cechami autyzmu i upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – praca w grupie rewalidacyjnej – 143. – Anna Banasiak – Dziecko z autyzmem w świetlicy terapeutycznej – 150. – Danuta Chodkowska – Terapia holding a edukacja dziecka z autyzmem – 154. – Robert Wiktorowicz – Nadać znaczenie i odnaleźć siebie – czego nauczyłem się o człowieku od dzieci w klubie dziecięcym – 167. – Kamila Poznańska, Natalia Gutowska – Historia Mateusza – dziewięcioletniego autysty – 172.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s