Autyzm czy nie autyzm?. Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci / Joanna Kruk-Lasocka

78. autyzm czy nie autyzm II wydanie

Autyzm czy nie autyzm?. Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci / Joanna Kruk-Lasocka . – Wyd. 2. – Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, 2003. – 128 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 89-93. – Streszcz. ang. – ISBN 83-910486-0-1.

Książka Joanny Kruk-Lasockiej podejmuje bardzo ważny temat dotyczący zagadnienia autyzmu wczesnodziecięcego – odpowiedniej diagnozy chorych dzieci przed wyborem właściwej metody terapeutycznej. Wokół problematyki autyzmu u dzieci narosło wiele stereotypów i wątpliwości zarówno wśród specjalistów, jak i rodziców. Dotyczą one postawienia prawidłowej diagnozy, wykluczenia autyzmu i rozpoznania innych zespołów. Autorka prezentuje szczegółowo objawy autyzmu, prezentując jednocześnie inne zaburzenia rozwojowe i zaburzenia osobowości, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych, a mogą być uznane mylnie za autyzm. Wyniki swoich badań popiera przykładami chorych dzieci demonstrujących te objawy. Joanna Kruk-Lasocka zwraca uwagę na odpowiednie rozpoznanie problemu, ponieważ zły dobór metody terapeutycznej może zaburzyć dalszy rozwój chorego dziecka.

Wprowadzenie – 5. – I. Spektrum autyzmu – 7. – 1. Autyzm wczesnodziecięcy jako punkt wyjścia – 7. – 1.1. Poglądy na temat przyczyn autyzmu – 8. – 1.1.1. Chemiczne i biochemiczne poglądy na temat przyczyn – 9. – 1.1.2. Poglądy genetyczne – 10. – 1.1.3. Poglądy psychologiczne i psychoanalityczne – 10. – 1.1.4. Zaburzenia postrzegania i przetwarzania informacji – 11. – 1.1.5. Poglądy na temat uszkodzenia mózgu – 12. – 1.1.6. Poglądy o przyczynach autyzmu w związku z innymi chorobami – 13. – 1.2. Zaburzenia autystyczne z uwzględnieniem możliwości intelektualnych, nasilenia cech autystycznych i specyfiki społecznych interakcji – 14. – 1.3. Autyzm w świetle deficytu teorii umysłu oraz jako zaburzenie centralnej koherencji – 15. – 1.3.1. Konsekwencje deficytu teorii umysłu i słabej centralnej koherencji – 15. – 1.3.1. Konsekwencje deficytu teorii umysłu i słabej centralnej koherencji dla społecznego funkcjonowania osób autystycznych – 18. – 1.3.2. Lustro duszy – wymowa spojrzeń i gestów na przykładzie jednego obrazu – 19. – 1.4. Problemy integracji sensoryczno-motorycznej u dzieci autystycznych – 20. – 1.5. Dwie manifestacje autyzmu – dziwne światy Szymka i Kuby – 22. – 1.5.1. Puzzle – Świat Szymka – 22. – 1.5.2. Kable i sznurki – świat Kuby – 24. – 1.5.2. Kable i sznurki – świat Kuby – 24. – 2. Rozległe zaburzenia rozwojowe z cechami autystycznymi oraz zespół Aspergera – 27. – 2.1. Zespół Aspergera a autyzm – 30. – 2.1.1. Zespół Aspergera czy autyzm? – Janka – 33. – II. Zespoły minimalnych uszkodzeń mózgu – 36. – 1.1. Różne oblicza zespołu minimalnych uszkodzeń mózgu – Zuza i Piotr – 42. – 1.1.1. Zuza – 42. – 1.1.2. Piotr – 43. – 1.2. Zespół psychoorganiczny – 45. – 1.2.1. Psychoza, autyzm czy zespół psychoorganiczny? – Maciej – 46. – 2. Wrodzona afazja recepcyjno-ekspresyjna – 47. – 2.1. Daniela – dziecko z wrodzoną afazją – 51. – 3. Zespół hospitalizacyjny i zespół deprywacyjny – 52. – 3.1. Gdy wrócił do domu, nikogo nie poznawał – historia Mikołaja – 55. – 4. Zespoły borderline – 57. – 4.1. Zaburzenia tożsamości, zaburzenia więzi a osobowość typu borderline – 59. – 5. Zaburzenia psychotyczne, schizofrenia wczesnodziecięca – 60. – 5.1. Z czego śmieje się Milena? – 64. – III. Kontrowersje wokół narzędzi diagnostycznych – 68. – IV. Propozycje terapeutyczne – 75. – 1. Metody terapii – 75. – 1.1. Metoda Opcji – 75. – 1.2. Integracja sensoryczna i system percepcyjno-motoryczny Kipharda – 78. – 1.3. Metoda Knillów i Sherborne – 79. – 1.3.1. Metoda Knillów – 79. – 1.3.2. Metoda Sherborne – 81. – 1.4. Wspomagana komunikacja i metoda Affolter – 81. – 1.5. Holding – 82. – 1.6. Rozwijanie teorii umysłu – 83. – 1.7. Metoda Domana – 84. – 1.8. Paluszkowe zabawy i inne formy rozwijania sprawności manualnej – 85. – 2. Ogólne zasady postępowania ukierunkowujące terapię dziecka z cechami autystycznymi – 86. – Zakończenie – 88. – Bibliografia – 89. – Aneks – 95. – Autism or not autism? – 125. – Spis tabel – 126. – Spis wykresów – 126.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s