Osobno czy razem?: polskie i europejskie doświadczenia w tworzeniu sieci organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką społeczną / pod red. Olgi Frączak

80. Osobno czy razem frączak faure

Osobno czy razem?: polskie i europejskie doświadczenia w tworzeniu sieci organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką społeczną / pod red. Olgi Frączak. – Warszawa: Fundacja SYNAPSIS, 2004. – 72 s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 70-71. – ISBN 83-917824-3-3.

Publikacja Fundacji SYNAPSIS powstała w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Porozumienie Autyzm-Polska, które skupia około 40 organizacji pozarządowych podpisało 3 lutego 1998 roku Deklarację Programową. Publikacja ma być pomocna w procesie podejmowania decyzji dotyczących charakteru i przyszłego kształtu Porozumienia. Teksty opisują różne aspekty procesu federalizacji oraz doświadczenia europejskich organizacji działających na rzecz osób z autyzmem i osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie – 7. – 1. Porozumienie Autyzm-Polska. Perspektywy dalszego rozwoju, Karolina Cyran-Juraszek – 9. – 2. Organizacja – koalicja – federacja, Ewa Szymczak – 16. – 3. Tworzenie sieci organizacji pozarządowych. Osiągnięcia w zakresie europejskiej polityki społecznej, w tym dotyczącej osób niepełnosprawnych, Olga Frączak -23. – 4. Autyzm – narodowe i międzynarodowe federacje. Doświadczenia portugalskie, Isabel Cottinelli Telmo – 31. – 5. Struktura i funkcjonowanie Autism-Europe, Olga Frączak – 36. – 6. Studium przypadku: Autism-Europe przeciwko rządowi Francji w walce o prawo do edukacji, Jerzy Jończyk – 43. – Przypisy – 48. – Aneks 1. Statut Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA – 51. – Aneks 2. Projekt regulaminu Porozumienia Autyzm- Polska – 59. – Aneks 3. Lista organizacji skupionych w Porozumieniu Autyzm-Polska – 66. – Proponowana literatura i strony internetowe – 70.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s