Aktywność ruchowa w terapii dzieci autystycznych / Zbigniew Szot

71. aktywność ruchowa w terapii dzieci szot wyd 2

Aktywność ruchowa w terapii dzieci autystycznych / Zbigniew Szot ; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Wyd. 2 uzup. i poszerz. Gdańsk : AWFiS. Wydawnictwa Uczelniane, 2003.

Pierwsze wydanie z 1997 r.

 

Publikacja Zbigniewa Szota ma za zadanie potwierdzić tezę, że odpowiedni dobór ćwiczeń może w pewnym stopniu być środkiem terapii dzieci autystycznych. Teza ta została oparta na wynikach badań przeprowadzonych podczas pięcioletniego eksperymentu z lat 1991-1995, który miał wykazać zasadność wpływu odpowiednio dobranych ćwiczeń gimnastycznych w terapii ruchowej z zastosowaniem metody stymulowanych seryjnych powtórzeń autora. Praca wzbogaca aktualną wiedzę na temat wykorzystania ruchu w terapii dzieci autystycznych.

Wstęp – 9. – Przedmowa – 11. – 1. Funkcja ruchu w rozwoju osobniczym człowieka – 14. – 2. Istota autyzmu i jego problemy – 14. – 3. Terapia ruchowa dzieci autystycznych – 28. – 4. Metoda stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń i jej implikacje praktyczne – 37. – 4.1. Wyniki terapii z zastosowaniem metody stymulowanych seryjsnych powtórzeń ćwiczeń – 48. – 4.1.1. Przypadek pierwszy (T.K.) – 48. – 4.1.2. Przypadek drugi (K.T.) – 66. – 4.1.3. Przypadek trzeci (Sz.M.) – 69. – 4.1.4. Przypadek czwarty (M.Sz.) – 75. – 4.1.5. Przypadek piąty (K.N.) – 71. – 4.1.6. Przypadek szósty (K.R.) – 82. – 4.1.7. Przypadek siódmy (W.G.) – 87. – 4.1.8. Przypadek ósmy (P.K.) – 91. – 4.1.9. Przypadek dziewiąty (J.R.) – 95. – 4.1.10. Przypadek dziesiąty (A.R.) – 98. – 4.1.11. Przypadek jedenasty (M.T.) – 104. – 4.1.12. Przypadek dwunasty (M.R.) – 108. -4.1.13. Przypadek trzynasty (P.M.) – 120. – 4.1.14. Przypadek czternasty (T.Rz.) – 124. – 4.1.15. Przypadek piętnasty (J.D.) – 127. – Przypadki różne – 4.1.16. Przypadek szesnasty (B.A.) – 131. – 4.1.17. Przypadek siedemnasty (A.B.) – 133. – 4.1.18. Przypadek osiemnasty (N.M.) – 136. – 4.1.19. Przypadek dziewiętnasty (E.G.) – 138. – 4.1.20. Przypadek dwudziesty (Ar. B.) – 141. – 4.1.21. Przypadek dwudziesty pierwszy (Rd.Ch.) – 143. – 4.1.22. Przypadek dwudziesty drugi (Ra.Ch.) – 147. – Ćwiczenia ruchowe innych dzieci – w fotografii – 149. – 4.2. Terapia ruchowa na turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych – 153. – 4.3. Zalety i trudności w stosowaniu metody stymulowanych seryjnych powtórzeń (SSP) – 160. – 5. Próba kontroli obciążeń wysiłkowych dzieci autystycznych na poziomie fizjologicznym (Andrzej Suchanowski) – 162. – 6. Poszukiwania podstaw biochemicznych autyzmu (Franciszek Banaszak) – 174. – 7. Podsumowanie – 179. – Streszczenie – 189. – Abstract – 190. – Załącznik – 191. – Bibliografia – 207. – Spis tabel, rycin, diagramów, wykresów, fotografii i załącznika – 222. – Physical activity in the therapy of autistic children (contents) – 228. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s