Skutecznie i profesjonalnie : poradnik dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i dorosłych z autyzmem i nie tylko / pod red. Anny Rajner i Michała Wroniszewskiego

70. skutecznie i profesjonalnie

Skutecznie i profesjonalnie : poradnik dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i dorosłych z autyzmem i nie tylko / pod red. Anny Rajner i Michała Wroniszewskiego. – Warszawa : Fundacja „Synapsis”, 2002. – 485, [15] s, 1 k. skł. : il., fot., pl., wykr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. [481]-485. – ISBN 83-917824-0-9.

Opracowanie Fundacji Synapsis skierowane jest do nowopowstających organizacji oraz do rodziców i profesjonalistów, którzy planują nową działalność na rzecz osób z autyzmem lub włączają się w pracę innych organizacji. Celem autorów jest rozwój wspólnego działania w ramach Porozumienia Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. W tym celu dają wskazówki dotyczące zakładania organizacji, współpracy z samorządem, pozyskiwania funduszy i przestrzegania standardów pracy w codziennej działalności. W publikacji umieszczono również ważne dokumenty prawne dla prowadzenia organizacji na rzecz osób z autyzmem oraz opisano przykłady aktywnie działających placówek w Polsce.

Wstęp – 7. – I.  W drodze do sukcesu – 9. – Wprowadzenie, Michał Wroniszewski – 11. – I.1. Zakładamy organizację, Anna Rajner, Michał Wroniszewski – 13. – I.2. Jaką mamy, jaką chcemy mieć organizację?, Anna Rajner, Michał Wroniszewski – 17. – I.3. Razem czy osobno?, Anna Rajner, Michał Wroniszewski – 23. – I.4. Rzecznictwo interesów – dokąd zmierzamy, gdzie jesteśmy, Anna Rajner, Michał Wroniszewski – 28. – I.5. Współpracujemy z samorządem, Anna Rajner – 33. – I.6. Pozyskujemy lokal dla organizacji, Anna Rajner – 46. – I.7. Staramy się o dotacje i rozliczamy otrzymane, Anna Rajner – 49. – I.8. Pozyskiwanie funduszy i działanie promocyjne, Bożenna Ulatowska, Tomasz Gładki – 53. – I.9. Ludzie w organizacji – nasz kapitał, Michał Wroniszewski – 71. – I.10. Pomagają nam wolontariusze, Anna Rajner – 78. – I.11. Program działalności merytorycznej naszej organizacji, Michał Wroniszewski – 82. – I.12. Standardy profesjonalnej pomocy, Michał Wroniszewski – 88. – I.12.a. Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego – 91. – I.12. b. Standardy placówek opieki zdrowotnej – 104. – I. 13. c. Standardy świadczeń zdrowotnych – 112. – I.12.d. Standardy w edukacji – 114. – I.12.e. Standardy świadczeń pomocy społecznej – 115. – I.13. Tworzymy placówki – aspekty organizacyjno-prawne, Anna Rajner – 116. – I.13. a. Placówki publiczne i niepubliczne – 117. – I.13.b. Rodzaje placówek – 119. – I.13. c. Warsztat Terapii Zajęciowej – 129. – I.14. Pozyskujemy lokal na placówkę terapeutyczno-edukacyjną, Anna Rajner, Michał Wroniszewski – 130. – I.15. Budżety placówek, Anna Rajner – 134. – I.16. Kontrakty z Kasą Chorych, Anna Rajner, Michał Wroniszewski – 143. – II. Działamy rzetelnie – 147. – II.1. Zasady funkcjonowania organizacji, Anna Rajner, Michał Wroniszewski – 149. – II. 1.a. Wewnętrzne prawo stowarzyszenia – 149. – II.1.b. Wewnętrzne prawo fundacji – 115. – II.1.c. Ogólne zasady działania organizacji – 152. – II. 2. Zebrania walne, Anna Rajner, Michał Wroniszewski – 154. – II.3. Zebrania robocze, Anna Rajner -157. – II.4. Prowadzimy biuro organizacji, Anna Leszczyńska-Stecka – 162. – Do czytelników – 171. – III. Przykłady działalności organizacji i placówek – 173. – III. 1. Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z cechami autyzmu w Białymstoku, Ewa Kowalewska – 175. – III. 2. Centrum Rehabilitacji i Edukacji dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem – NAVICULA w Łodzi, Anna Szymańska – 190. – III.3. Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem w Szczecinie, Lilianna Gąsecka – 201. – III.4. Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Autystycznych we Wrocławiu, Dorota Ślepowron- Korwin – 221. – III. 5. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Młodzieży i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju WOT KTA w Warszawie – 228. – III.6. Klasy dla dzieci z autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu, Barbara Godzień, Iwona Starzyńska – 238. – III.7. Rzecznictwo interesów – działania Fundacji Synapsis, Anna Rajner – 243. – IV. ABC organizacji pozarządowych – 253. – IV. 1. Co to są i jak funkcjonują organizacje pozarządowe, Radosław Juraszek – 255. – IV. 2. Zarządzanie w organizacji pozarządowej, Radosław Juraszek – 271. – IV.3. Finansowanie organizacji, Radosław Juraszek – 279. – IV.4. Public relations w organizacjach pozarządowych, Radosław Juraszek – 291. – IV.5. Co warto wiedzieć o samorządzie terytorialnym, Anna Rajner – 299. – V. Ważne dokumenty i projekty – 307. – V.1. Karta i Deklaracja Praw Osób z Autyzmem – 309. – V.2.Akty prawne, na które można się powoływać (wyciągi) – 312. – V.3. Deklaracja Intencji Grupy Parlamentarnej na rzecz autyzmu – 323. – V.4. Autyzm dziecięcy i pokrewne zaburzenia F84 (wg ICD-10) – 324. – V.5. Projekt docelowego systemu pomocy – 325. – V.6. Projekt standardów Środowiskowych Domów Samopomocy – 336. – V.7. Sprawozdanie z Działalności Rady Porozumienia – 349. – V.8. Organizacje zrzeszone w Porozumieniu – 353. – VI. Przykłady statutów i regulaminów pracy – 355. – VI.1. Statut fundacji (wzorzec) – 357. – VI.2. Statut Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Autystycznym w Kaliszu – 367. – VI. 3. Statut Krajowego Towarzystwa Autyzmu – 373. – VI.4. Regulamin Pracy Zarządu (Fundacja Synapsis) – 385. – VI.5. Statut NZOZ (Fundacja SYNAPSIS) – 390. – VI. 6. Statut NSPPP (Fundacja SYNAPSIS) – 395. – VI.7. Statut Ośrodka Dziennego (Koło STO nr 102) – 401. – VI.8. Statut Świetlicy Terapeutycznej (Koło STO nr 102) – 410. – VI.9. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej (Koło STO nr 102) – 419. – VI.10. Statut Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego (Koło STO nr 102) – 429. – VI. 11. Regulamin Warsztatów Terapii Zajęciowej (WOT KTA) – 443. – VII. Przykłady opracowań i materiałów z Ośrodka Fundacji Synapsis (załączniki do części I) – 443. – VII.1. Przykładowy opis realizacji zadania z wniosku o dotację – 445. – VII.2. Przykładowe sprawozdanie merytoryczne z wykorzystanej dotacji – 451. – VII.3. Zintegrowana praca placówki oświatowej i zdrowotnej – 456. – VII.4. Program wczesnej terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem w wieku 2-6 lat – 466. – VII.5. Program leczenia dzieci z autyzmem (wg wymagań MRKCh) – 472. – VII.6. Ośrodek (poradnia) dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem (wg wymagań MRKCh) – 475. – Nasze lektury – 481. – Aneks – 487. – Ankieta o dzieciach – 489. – Formularz zaświadczenia dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych -499. – Spis organizacji i placówek w Polsce – mapa – 501.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s