Plany aktywności dla dzieci z autyzmem: uczenie samodzielności / Lynn E. McClannahan, Patricia H. Krantz

59. plany aktywności dla dzieci z autyzmem

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem: uczenie samodzielności / Lynn E. McClannahan, Patricia H. Krantz ; tł. Magdalena Rybicka. – Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 2002. – [12], 129 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 123-124. – Indeks. – ISBN 83-917669-1-8.

Książka Lynn McClannahan i Patricii Krantz związanych z Princeton Institute of Child Development poświęcona jest planom aktywności jako narzędziu nauczania dzieci autystycznych. Plan aktywności to zestaw zdań, ilustracji lub słów podpowiadających dziecku sekwencję czynności koniecznych do wykonania jakiegoś zadania. Technika ta, poparta systemem wynagradzania dziecka i stopniowego zwiększania samodzielności pozwala mu opanować czynności życia codziennego, jak ubieranie się, sprzątanie, zabawa, liczenie, pisanie, interakcje społeczne, itd. Książka zawiera wzory arkuszy aktywności oraz wskazówki postępowania w sytuacjach trudnych.

Przedmowa do wydania polskiego – IX. – Przedmowa – XI. – Rozdział 1. Samodzielność, wybór oraz interakcja społeczna – 1. – Wprowadzenie – 2. – Tło – 2. Co to jest plan aktywności? – 3. – Samodzielność – 6. – Wybór – 7. – Interakcje społeczne – 9. – Wszyscy korzystamy z planów – 10. – Więcej o tej książce – 11. – Rozdział 2. Umiejętności stanowiące warunek wstępny: czy moje dziecko jest już gotowe do rozpoczęcia pracy z planem aktywności? – 13. – Wprowadzenie – 13. – Odróżnianie obiektu na zdjęciu od jego tła – 13. – Dopasowanie identycznych przedmiotów – 15. – Rozpoznawanie zgodności pomiędzy zdjęciem a przedmiotem – 20. – Akceptacja kierowania manualnego – 21. – Używanie materiałów – 22. – Podsumowanie. – Rozdział 3. Przygotowanie pierwszego planu aktywności – 23. – Wybór aktywności – 24. – Robienie zdjęć – 27. – Przygotowywanie materiałów – 28. – Identyfikowanie i przygotowywanie nagród – 30. – Zorganizowanie otoczenia – 32. – Przygotowanie do nauczania interakcji społecznych – 33. – Rozdział 4. Inny sposób uczenia – 39. – Dlaczego kierowanie manualne? – 40. – Przygotowanie do nauki – 41. – Polecenie wstępne – 42. – Kierowanie manualne – 43. – Dostarczanie nagród – 44. – Co trzeba robić i czego należy unikać? – 45. – Kierowanie stopniowane – 47. – Wycofywanie podpowiedzi w obrębie ciała – 48. – Bycie cieniem – 48. – Zwiększenie fizycznego dystansu – 49. – Radzenie sobie z błędami – 50. – Jak to wszystko złożyć w całość –P 52. – Rozdział 5. Pomiar umiejętności podążania za planem – 55. – Wprowadzenie – 55. – Zbieranie danych – 56. – Rozwiązywanie problemów ze zbieraniem danych – 59. – Umieszczanie danych na wykresie – 60. – Rozdział 6. Pierwszy plan został opanowany!. – 63. – Wprowadzenie – 55. – Nowe sekwencje aktywności – 63. – Nowe zdjęcia i aktywności – 66. – Nowa samodzielność – 67. – Nowe problemy, znajome rozwiązania – 68. – Nowe plany – 70. – Rozdział 7. Kiedy czynności się kończą – 73. – Wprowadzenie – 73. – Używanie timerów – 73. – Inne umiejętności związane z zarządzaniem czasem – 77. – Umiejętności związane z zarządzaniem czasem a życie rodziny – 78. – Rozdział 8. Zwiększanie możliwości wyboru – 79. – Wprowadzenie – 79. – Nauka wybierania nagród – 79. – Uczenie dzieci dzielenia własnych aktywności na sekwencje – 82. – Uczenie dzieci samodzielnego dostarczania sobie nagród – 84. – Rozdział 9. Od zdjęć do słów – 87. – Wprowadzenie – 88. – Wprowadzanie wskazówek pisemnych – 89. – Umiejętność czytania i lista „rzeczy do zrobienia” – 90. – Używanie kalendarzy spotkań – 93. – Rozdział 10. Rozszerzanie umiejętności związanych z interakcjami społecznymi – 97. – Wprowadzenie – 97. – Umiejętności społeczne dzieci nie mówiących – 97. – Umiejętności społeczne dzieci, które potrafią powiedzieć kilka słów – 98. – Umiejętności społeczne dzieci, które posługują się zwrotami i zdaniami – 100. – Wycofywanie wskazówek słuchowych i pisemnych – 102. – Rozdział 11. Usuwanie błędów – 105. – Wprowadzenie – 105. – Częste pytania – 105. – Załącznik A. Arkusz danych do pomiaru umiejętności stanowiących warunek wstępny – 117. – Załącznik B. Arkusz danych – 119. – Załącznik C. Language Master, Velcro – 121. – Bibliografia – 123. – Indeks pojęć – 125.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s