Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej

53. autyzm wyzwaniem naszych czasów kossewska

Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. – Dodr.  –  Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. – 238 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 83-7271-062-7.

Pierwsze wydanie z 2000 r.

Książka stanowi zbiór artykułów teoretycznych i opartych na doświadczeniu badaczy, dotyczących różnych aspektów rozwoju dziecka autystycznego oraz praktycznych rozwiązań stosowanych w placówkach opieki nad osobami autystycznymi. Publikacja podzielona jest tematycznie na cztery części. W pierwszej z nich omówiono diagnozowanie zaburzeń autystycznych i stosowane do tego celu metody, w drugiej poruszony został problem terapii dzieci autystycznych z wykorzystaniem terapii behawioralnej oraz innych metod. Część trzecia opisuje kwestie związane z wychowaniem i nauczaniem osób autystycznych poprzez zabawę, socjalizację i integrację w środowisku szkolnym. W czwartej części opisano sytuację rodziny i rodzeństwa osoby autystycznej, problemy i formy udzielanej pomocy oraz wsparcia w przypadku długotrwałego stresu i zespołu wypalenia.

Wstęp – 7. Część I. Diagnozowanie zaburzeń autystycznych – Tadeusz Gałkowski – Fascynacje i nadzieje w badaniach nad autyzmem – 12. – Andrzej Gardziel – Wokół diagnozowania autyzmu – 17. – Joanna Kruk-Lasocka – Autyzm czy zespół Aspergera? Wpływ rozbieżności diagnostycznych na oddziaływania terapeutyczne – 22. – Hanna Olechnowicz – Refleksja nad diagnozą psychologicznądziecka na przykładzie dwóch kontrastujących procedur badawczych – 34. – Joanna Grochowska – Wczesne diagnozowanie autyzmu z pomocą kwestionariusza CHAT – 44. – Katarzyna Markiewicz, Ewa Ciećkiewicz – Diagnostyczne różnicowanie autyzmu wczesnodziecięcego – 51. – Marzenna Zaorska – Blindyzmy a zachowania przypominające zachowania autystyczne u dzieci z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku – 62. – Część II. Wczesna interwencja i terapia w autyzmie – Anna Budzińska, Irena Kubach – Zastosowanie terapii behawioralnej we wczesnej interwencji  wobec dzieci autystycznych – 74. – Joanna Grochowska, Maria Ratajczak – „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” – metoda C. Sutton w pracy z rodzicami dzieci z autyzmem. Prezentacja czteroletnich doświadczeń – 82. – Bożena Grochmal-Bach, Elżbieta Lubińska – Wykorzystanie terapii kreatywnej dla nadania sensu światu zmysłowemu dziecka autystycznego – 89. – Marcin Wlazło – Indywidualna terapia wychowawcza dzieci z autyzmem na przykładzie metod pracy w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Szczecinie – 98. – Małgorzata Sekułowicz – Wykorzystanie metody Marii Montesori w pracy z dziećmi autystycznymi – 105. – Grażyna Makiełło-Jarża, Irmina Kaiser-Grodecka – Stymulacja rozwoju dziecka autystycznego jako metoda terapii – 112. – Anna Ciupa – Terapia chłopca autystycznego – czyli podróż w głąb czasu – 119. – Regina A. Różalska, Kamila Mironowska, Ewa Kondracka – Wspomagana komunikacja w zespole Retta (RS) (na przykładzie pracy z jedenastoletnią dziewczynką z RS) – 124. – Część III. Wychowanie i nauczanie osób z autyzmem – Elżbieta M. Minczakiewicz – Socjalizacja dziecka autystycznego poprzez zabawę – 138. –  Grzegorz Stano – Zastosowanie metody Knilla w indywidualnym nauczaniu dziecka autystycznego – 148. – Ewa Olewicz, Joanna Chromik, Małgorzata Ilis, Małgorzata Syczyło – Edukacja dzieci z autyzmem w szkole masowej – 159. – Małgorzata Rybicka – Albumy aktywności. Uniezależnienie dziecka autystycznego od pomocy dorosłych – 166. – Część IV. Osoba z autyzmem i jej rodzina – Janina Wyczesany, Aleksandra Ucinyk – Wybrane aspekty funkcjonowania rodzeństwa dzieci autystycznych – 174. – Jacek Błeszyński – Rozwój emocjonalny dzieci autystycznych i ich rodzeństwa w świetle badań Testem Piramid Barwnych K.W.Schaie i P. Heissa – 187. – Maria Wroniszewska – Jak rozmawiać z dzieckiem o jego autyzmie? – 197. – Ewa Pisula – Pomoc rodzicom autystycznych dzieci – 202. – Aneta Garncarz-Podlasko – Sytuacja psychospołeczna rodziców dzieci autystycznych w kontekście zespołu wypalania sił – 209. – Alicja Maurer – Ocena jakości życia jako kryterium wzajemnego przystosowania między osobami z autyzmem a ich otoczeniem – 217. – Krzysztof Arczyński, Marzena Walczak – Założenia działania Klubu Aktywności oraz miejsce dorosłych osób autystycznych w tej placówce – 229. – Nota o autorach – 235.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s