Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula

57. autyzm u dzieci diagnoza klasyfikacja etiologia

Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia /  Ewa Pisula. – Wyd. 1 dodr. 1. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2001. – 152, [1] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 139-[153]. – ISBN 978-83-01-13063-6.

Pierwsze wydanie z 2000 r.

Książka Ewy Pisuli poświęcona została problemom diagnozy autyzmu, klasyfikacji i rozwoju dzieci autystycznych. Autorka omawia przekrojowo najważniejsze zagadnienia dotyczące autyzmu wczesnodziecięcego, od pierwotnego rozpoznania zaburzenia, poprzez rozwój dziecka aż do osiągnięcia dorosłości. Zwrócono uwagę na konieczność właściwego rozpoznania i rozróżnienia autyzmu od innych zaburzeń jak schizofrenia czy upośledzenie umysłowe. Szczególnie dużo miejsca zostało poświęcone rozwojowi osobowości dziecka oraz wpływowi zaburzeń neurologicznych na kształtowanie się umiejętności społecznych. Dużą część książki stanowi podsumowanie stosowanych przez badaczy typologii osób autystycznych ze względu na osobowość. Autorka umieszcza również rozdział dotyczący stanu wiedzy o autyzmie wśród osób związanych zawodowo z terapią, edukacją i medycyną.

Wstęp – 7. – Rozdział 1. Klasyfikacja autyzmu – 11. – 1.1. Autystyczne spektrum – 13. – 1.2. Zaburzenia empatii – 14. – 1.3. Klasyfikacja autyzmu w DSM i ICD – 15. – 1.4. Głębokie zaburzenia rozwoju – 19. – 1.4.1. Zaburzenia autystyczne – 20. – 1.4.2. Zaburzenie Retta – 21. – 1.4.3. – Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne – 24. – 1.4.4. Zaburzenie Aspergera – 26. – 1.4.5. – Głębokie zaburzenia rozwoju nie ujęte w innych kategoriach diagnostycznych – 28. – 1.4.6. – Różnicowanie głębokich zaburzeń rozwoju – 29. – 1.5. Autyzm a schizofrenia – 32. – 1.6. Autyzm a upośledzenie umysłowe – 33. – Uwagi końcowe – 34. – Rozdział 2. Typologie osób autystycznych – 36. – 2.1. Przebieg interakcji społecznych. Klasyfikacja Lorny Wing i Judith Gould – 36. – 2.1.1. Osoby pełne rezerwy, powściągliwe – 37. – 2.1.2. Osoby pasywne – 38. – 2.1.3. Osoby aktywne, specyficzne w kontakcie – 39. – 2.2. Ogólna charakterystyka zachowania. Klasyfikacja Lindy C. Eaves, Heleny H. Ho i D.M.Eavesa – 42. – 2.3. Stopień autystycznej obrony. Podział według Klary S. Lebiedinskiej i Olgi S. Nikolskiej – 44. – 2.4. Autyzm i inteligencja. Koncepcja P. Christiego – 45. – 2.5. Iloraz inteligencji jako główny czynnik różnicujący : Podział według Lynn Waterhouse i innych – 46. – 2.6. Odbiór stymulacji słuchowej i zdolność naśladowania. Typologia Sylvie Roux i innych – 47. – 2.7. Autyzm wczesny i późny. Podział według Hanny Jaklewicz – 48. – 2.8. Zaburzenia neurologiczne w autyzmie. Podział według J. Bachevalier – 49. – Uwagi końcowe – 50. – Rozdział 3. Wczesne rozpoznawanie autyzmu – 51. – Rozdział 4. Problemy oceny psychologicznej – 56. – 4.1. Inteligencja osób autystycznych – 56. – Profil zdolności intelektualnych – 58. – 4.2. Wysepkowe zdolności – 60. – 4.3. Pomiar zdolności intelektualnych – 62. – 4.4. Problemy z uwagą – 65. – Uwagi końcowe – 67. – Rozdział 5. Teoria umysłu – 68. – 5.1. Teoria umysłu w autyzmie – 68. – 5.1.1. Odczytywanie komunikatów nadawanych za pośrednictwem oczu. – 73. – 5.1.2. Specyfika trudności w rozumieniu stanów umysłu – 75. – 5.2. Zastosowanie teorii umysłu we wczesnej diagnozie autyzmu – 80. – 5.3. Krytyka teoriiumysłu – 85. – Rozdział 6. Przyczyny autyzmu – 90. – 6.1. Komplikacje w przebiegu ciąży i warunki porodu – 91. – 6.2. Czynniki genetyczne w etiologii autyzmu – 93. – 6.3. „Łagodny” autyzmu u krewnych? – 95. – 6.4. Czynniki neurologiczne i neurochemiczne – 101. – 6.5. Zaburzenia medyczne u osób autystycznych – 107. – 6.6. Makrocefalia – 109. – Uwagi końcowe – 110. – Rozdział 7. Rozwój dziecka z autyzmem – 114. – 7.1. Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo – 116. – 7.2. Okres przedszkolny – 119. – 7.3. Wiek szkolny – 119. – 7.4. Adolescencja i dorosłość – 120. – 7.5. Prognozy rozwojowe – 121. – Rozdział 8. Epidemiologia autyzmu – 126.  – Rozdział 9. Wiedza na temat autyzmu – 130. – Bibliografia – 139.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s