Autyzm / Kazimierz Jacek Zabłocki

69. autyzm kazimierz jacek zabłocki

Autyzm / Kazimierz Jacek Zabłocki. – Płock : Novum, 2002. – 360 s. ; 20 cm. – (Podstawy Pedagogiki Rewalidacyjnej). – Bibliogr. s. 241-246. – ISBN 83-88193-61-9.

Książka stanowi obszerną syntezę informacji dotyczących zaburzenia autystycznego. Autor opisuje szczegółowo rozwój poglądów na autyzm formułowanych przez badaczy, pedagogów i lekarzy oraz omawia aktualną wiedzę na jego temat. Duża część książki poświęcona została metodom terapeutycznym i ich opisom oraz omówieniu roli rodziców w terapii. Autor opisuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania dziecka autystycznego w szkole specjalnej i problemami związanymi z nauczaniem ich niektórych przedmiotów, a także rolą terapeutyczną poszczególnych dyscyplin. Osobne rozdziały zostały poświęcone zaburzeniom semantyczno-pragmatycznym, funkcjonowaniu placówek edukacji specjalnej i przykładom ćwiczeń wykorzystywanych w terapii.

Wprowadzenie – 9. – Rozdział I. -19. – Poglądy na temat autyzmu. – 1. Czas wróżek i baśni – 19. – 2. Czas lekarzy i pedagogów – 22. – 3. Czas pisarzy – 25. – 4. Czas badaczy – 29. – Rozdział II. – Autyzm jako specyficzne zaburzenie rozwoju osobowości i psychiki – 1. Autyzm jako efekt oziębłości matki – 50. – 2. Autyzm jako psychoza – 52. – 3. Autyzm jako zaburzenie neurologiczne – 53. – 4. Autyzm jako zaburzenie procesów poznawczych – 59. – 5. Autyzm jako zaburzenie procesów percepcyjnych – 63. – 6. Autyzm – obecny stan wiedzy oraz cechy charakterystyczne – 65. – 7. Zaburzenia mowy dzieci autystycznych – 69. – 8. Zaburzenia kontaktów społecznych – 81. – 9. Stereotypowe zachowania dzieci autystycznych – 85. – III. Założenia rewalidacyjne dziecka autystycznego – 91. – 1. Diagnoza autyzmu – 92. – 2. Wczesna interwencja terapeutyczna – 102. – 3. Współpraca rodziców z pedagogami specjalnymi i udział wolontariuszy – 106. – 4. Udział rodziców w terapii – 115. 5. Metody terapeutyczne – 119. – A. Metoda wymuszonego kontaktu – holding – 121. – B. Treatment of Autistic and Communication Handicapped Children – TEACCH – 127. – C. Metoda Felicji Affolter – 134. – D. Metoda Dobrego Startu – 144. – E. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – 156. – F. Metoda terapeutyczna Domana i Delacato – 164. – G. Metoda Opcji – 182. – Rozdział IV. Usprawnienie dziecka autystycznego w szkole specjalnej – 193. – 1. Założenia ogólne – 194. – 2.  Rewalidacja indywidualna – 202. – A. Zaradność i samoobsługa – 202. – B. Środowisko społeczno-przyrodnicze – 204. – C. Język polski z logopedią – 208. – D. Terapia zaburzeń mowy – 208. – E. Matematyka – 217. – F. Plastyka – 219. – G. Muzyka z rytmiką – 221. – H. Wychowanie fizyczne – 224. – Rozdział V. Semantic pragmatic disorder (zaburzenia semantyczno-pragmatyczne ) – 227. – 1. Trochę historii – 228. – 2. Współczesne spojrzenie – 230. – 3. Słuchanie i rozumienie mowy – 231. – 4. Rozmowa – 233. – 5. Twórcze zabawy – 234. – 6. Trudności motoryczne – 236. – 7. Umiejętności pamięciowe – 237. – 8. Szkoła – 237. – 9. Stała autyzmu – 238. – 10. Prognozy – 240. – Bibliografia – 241. – Aneksy. – 1. Model wspomagania dzieci zagrożonych ryzykiem nieprawidłowego rozwoju – 247. – 2. Schemat ustroju szkolnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w normie intelektualnej – 249. – 3. Schemat ustroju szkolnego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, upośledzeniem umysłowym, autyzmem i złożonymi niepełnosprawnościami – 251. – Słuchanie i rozumienie mowy – 251. – 4. Przykładowe ćwiczenia proponowane w metodzie TEACCH – 253. – 5. Weronika Sherborne: Ocena Ruchu – 259. – Załączniki – 1. Ramowy statut publicznego przedszkoola – 265. – 2. Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej – 277. – 3. Ramowy statut publicznego gimnazjum – 293. – 4. Ramowy statut publicznego liceum profilowanego – 309.- 5. Ramowy statut publicznej szkoły zawodowej – 325. – 6. Ramowy statut publicznej szkoły ponadpodstawowej – 341.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s