Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker

60, autyzm jak pomóc rodzinie

Autyzm : jak pomóc rodzinie = Supporting the families of children with autism / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekł. Sylwia Pikiel. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2001. – 319 s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 287-302. – Indeksy. – ISBN 83-87957-54-2.

Autorzy książki są ekspertami w dziedzinie psychologii edukacyjnej oraz dyrektorami Centrum Oceny i Wsparcia dla Rodzin przy Uniwersytecie w Hull. Dzięki wieloletniej współpracy z rodzicami dzieci autystycznych, opisują problemy związane z diagnozowaniem autyzmu i koncepcjami dotyczącymi jego genezy. W książce zaprezentowano wyniki prawie czteroletniego projektu badawczego, który analizował potrzeby rodzin dzieci autystycznych. Opisuje on czynniki stresogenne związane z diagnozą dziecka wpływające na rodziny chorych dzieci oraz potrzeby rodzin i młodych autystyków. Celem autorów było wypracowanie modelu współpracy pomiędzy instytucjami a rodzicami dzieci autystycznych i dostosowanie wsparcia diagnostycznego do ich potrzeb.

O Autorach – 12. – Wstęp do wydania polskiego – 13. – Przedmowa – 14. – Wstęp – 16. – Rozdział 1. „Coś jest nie w porządku z naszym dzieckiem” – 20. – Diagnostyczne manewry – 28. – Co czują rodzice? – 29. – Czynniki stresogenne związane z autyzmem występującym w rodzinie – 29. – Stres odczuwany przez dziecko autystyczne – 40. – Potrzeby specjalistów – 41. – Rozdział 2. Zaspokojony i niezaspokojone potrzeby rodziny – 43. – Potrzeby – definicja – 49. – Ocenianie potrzeb – 54. – Pojęcie potrzeby – 54. – Projekt badawczy – 56. – Załącznik A – 58. – Indywidualne doświadczenia rodziców – 87. – Rozdział 3. Diagnoza – 92. – Częstotliwość występowania autyzmu  – 93. – Co niesie ze sobą autyzm? – 93. – Przyczyny autyzmu – 95. – Nieprawidłowości fizyczne – 95. – Zaburzenia sensoryczne – 96. – Zaburzenia procesów myślenia i rozumowania – 97. – Kryteria diagnostyczne – 98. – Przyczyny – teorie – 112. Praca z rodzicami – 115. – Zajęcia w szkole – 116. – Współpraca z rodzinami – 118. – Praca z rodzinami- 118. – Jak pomóc rodzicom zrozumieć i ocenić nowe metody? – 121. – Wskazówki dla rodziców – 121. – 1. Opis programu – 121. – 2. Racjonalne podstawy i cel interwencji – 122. – 3. Referencje programu interwencyjnego. Dyrektor i personel – 122. – 4. Skuteczność programu – 122. – Rozdział 4. Pomyłki diagnostyczne i zaburzenia podobne do autyzmu – 123. – Poważne trudności w uczeniu się dzieci o cechach autystycznych – 124. – Niedokładne zrozumienie triady upośledzeń – 126. – Cechy autystyczne – 127. – Marginalizowanie autyzmu – 129. – Zespół Aspergera (ZA) – 129. – Liczba dzieci z zespołem Aspergera – 131. – Definicja i kryteria diagnostyczne – 132. – Obraz zespołu Aspergera – 133. – Dziecko przedszkolne z zespołem Aspergera – 135. – Młodsze dziecko szkolne z zespołem Aspergera – 136. – Strasze dziecko szkolne z zespołem Aspergera – 137. – Dorosły człowiek z zespołem Aspergera – 138. – Zaburzenie semantyczno-pragmatyczne – 139. – Obecna ocena zaburzenia semantyczno-pragmatycznego – 141. – Mówienie – 142. – Rozdział 5. Wpływ autyzmu na rodziców: Część I. – 144. – Ogólne trudności doświadczane przez rodziców – 144. – „On się podkrada niepostrzeżenie” – autyzm w rodzinie – 145. – „Co oznacza termin „tendencje autystyczne”? – wpływ mylnych diagnoz – 148. – Trudne zachowania a rodzina – 150. – Cechy osobowościowe rodziców dzieci autystycznych – 151. – Interakcje  rodzic – dziecko – 159. – Rozdział 6.  Wpływ autyzmu na rodziców: Część II. – 163. – Stosunek rodziców do stosowania leków – 164. – Rodzice a pomoc w opiece nad dzieckiem – 167. – Rodzeństwo dzieci autystycznych – 170. – Przystosowanie rodzeństwa – 171. – Rodzice a trudne zachowania dzieci – 176. -Doniesienia rodzicó o trudnych zachowaniach dzieci w kontekście autyzmu – 180. – Rozdział 7. Rodzina a zachowania trudne – 186. – Perspektywa behawioralna i systemowa – 186. – Rola rodziców – 190. – Skuteczność terapii rodzin w odniesieniu do autyzmu – 193. – Wypracowane przez rodziców strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi – 195. – Stawianie czoła zachowaniom trudnym: ogólne zasady – 196. – Wypracowane przez rodziców strategie radzeniasobie z najczęściej występującymi zachowaniami trudnymi – 202. – Kłopoty ze snem – 202. – Samookalecznia – 205. – Gryzienie się – 207. – Uderzanie głową – 209. – Naciskanie oczu – 210. – Napady złości/agresja – 212. – Zachowania stereotypowe – 213. – Nadaktywność – 215. – Zachowania destrukcyjne – 217. – Lęki – 220. – Rozdział 8. Strategie dotyczące nauczania – 221. – Zapewnienie możliwości nauki – 222. – Nauczanie przedszkolne – 222. – Nauczanie w szkole podstawowej i średniej – 223. – Integracja dzieci autystycznych – 226. – Autyzm a nauka w szkole – 232. – Uczniowie „dobrze funkcjonujący” – 234. – Strategie przyjęte przez rodziców – 240. – Metoda Łagodnego Nauczania – 240. – Leczenie i uczenie dzieci autystycznych i z zaburzeniami komunikacyjnymi (TEACCH) – 244. – Intensywne behawioralne podejście Lovaasa – 249. – Muzykoterapia – 252. – Jak pomóc rodzicom zrozumieć i ocenić nowe metody? – 254. – Wskazówki dla rodziców – 254. – Opis programu – 254. – Racjonalne podstawy i cel interwencji – 255. – Referencje programu interwencyjnego. Dyrektor i personel – 255. – Skuteczność programu – 256. – Rozdział 9. Autyzm a dojrzewanie – 257. – Normalizacja – 259. – Etap oceny – 265. – Podejście oparte na mocnych stronach autystyka – 267. – Dokonywanie wyborów – 268. – Seksualność – 274. – Rozwój fizyczny – 275. -Rozwój intelektualny – 276. – Rozwój społeczny – 276. – Zachowania seksualne – 278. – Seksualność a autyzm – 279. – Polityka dotycząca edukacji seksualnej – 285. – Bibliografia – 287. – Indeks rzeczowy – 303. – Indeks osobowy – 313. – Spis adresów – 318.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s