Autyzm w Europie : materiały przygotowane na Seminarium „Systemy opieki nad osobami z autyzmem w krajach Unii Europejskiej, Warszawa, 4 czerwca 2002 r. / [oprac. materiałów i red. Zofia Dietl et al.]

67. autyzm w europie

Autyzm w Europie : materiały przygotowane na Seminarium „Systemy opieki nad osobami z autyzmem w krajach Unii Europejskiej,  Warszawa, 4 czerwca 2002 r. /  [oprac. materiałów i red. Zofia Dietl et al.]. –  Warszawa : Fundacja Synapsis, 2002. – 72 s. ; 30 cm. – ISBN 83-902232-8-7.

Publikacja Fundacji Synapsis prezentuje materiały przygotowane na seminarium „Autyzm w Europie”. Materiały te prezentują różne modele działania na rzecz osób z autyzmem stosowane w różnych państwach europejskich. Zaprezentowano regulacje prawne w tych krajach i formy organizacji pomocy dla osób z autyzmem. Książka skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli władz rządowych i samorządowych , od których zależy kształtowanie polityki socjalnej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z kolei czerpać mogą pomysły dotyczące nowych rozwiązań i projektów na rzecz osób z autyzmem.

I. Pisemna Deklaracja i Karta Praw Osób z Autyzmem – 6. – II. System opieki nad osobami z autyzmem we Francji – Zofia Dietl – 8. – III. Raport 2000 dla Parlamentu Francuskiego – tłumaczenie z języka francuskiego – 11. – IV. System opieki dla dzieci i dorosłych osób z autyzmem w Niemczech – Marta Wiatr – 27. – V. Niemieckie organizacje pozarządowe sfery socjalnej – artykuł przedrukowany za zgodą Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych (BORIS) z : Socius nr 1. Czasopismo polsko-niemieckie o pracy i polityce socjalnej, czerwiec 1996 – 38. – VI. System opieki dla dzieci i dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin w Holandii – Maria Wroniszewska – 44. – VII. Zintegrowane mieszkanie i praca dla dorosłych osób z autyzmem (tłumaczenie propozycji wdrożeniowych z języka flamandzkiego), przygotowanych przez Holenderskie Stowarzyszenie Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej – NVGGz) – 46. – VIII. System opieki nad osobami z autyzmem w Szwecji – Zofia Dietl – 63. – IX. Irlandzkie Towarzystwo Autyzmu – kryteria oceny jakości życia osób z autyzmem – Pat Matthiews – 71.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s