Wokół diagnozowania autyzmu. Wybór tekstów wygłoszonych na I Seminarium Polsko-Francuskim na temat Autyzmu Wczesnodziecięcego w Krakowie 1-4 czerwca 1995 / red. Andrzej Gardziel

36. wokół diagnozowania autyzmu gardziel

Wokół diagnozowania autyzmu. Wybór tekstów wygłoszonych na I Seminarium Polsko-Francuskim na temat Autyzmu Wczesnodziecięcego w Krakowie 1-4 czerwca 1995 / [red. Andrzej Gardziel ; tł z jęz. fr. Marcin Eckstein, Kazimierz Rey]. – Kraków : Grupa Robocza ds. Współpracy Polsko-Francuskiej w Dziedzinie Psychiatrii Dziecięcej, 1998. – 104 s. ; 21 cm. – Przekł. niektórych tekstów z jęz. fr. – ISBN 83-910480-0-4.

Publikacja stanowi zbiór referatów z I Seminarium Polsko-Francuskiego na temat Autyzmu Wczesnodziecięcego w Krakowie w czerwcu 1995 r. Specjaliści polscy i francuscy skupili się w swoich wystąpieniach na zagadnieniu pojęcia autyzmu, jego klasyfikacji, precyzyjnego formułowania kryteriów diagnostycznych oraz właściwego rozpoznawania symptomów autyzmu i rozróżniania go od innych zaburzeń. Tematem referatów było również znaczenie sytuacji rodzinnej w diagnozowaniu i terapii dzieci autystycznych.

Słowo wstępne – 7. – 1. Claude Bursztejn: Autyzm: rozwój pojęć – 11. – 2. Małgorzata Kościelska: Merytoryczne problemy diagnozy autyzmu związane z wieloznacznością tego pojęcia – 39. – 3. Agnes Batt: Autyzm dziecięcy w klasyfikacjach międzynarodowych – 46. – 4. Didier Houzel: Wczesne wykrywanie autyzmu u małych dzieci – 59. – 5. Hanna Jaklewicz: Zaburzenia mowy – kryterium wczesnej diagnozy autyzmu wczesnodziecięcego – 77. – 6. Izabela Krauze: Ciągłość diagnozy w procesie terapii jako czynnik indywidualizacji przypadków – 83. – 7. Małgorzata Kościelska: O potrzebie diagnozy stanu funkcjonalnego rodziny w przypadkach autyzmu wczesnodziecięcego – 87. – 8. Andrzej Gardziel, Leokadia Szelerewicz: Diagnozowanie autyzmu w ramach diagnostycznej sesji rodzinnej – 92. – 9. Maria Squillante: Diagnoza a terapia – refleksje po pierwszych konsultacjach – 98.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s