Opowieści terapeutów. Autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca / komentuje Hanna Olechnowicz

32. Opowieści terapeutów olechnowicz autyzm

Opowieści terapeutów. Autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca / komentuje Hanna Olechnowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – 199, [1] s. ; 22 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 83-02-06355-X.

Zbiór opowieści terapeutów – uczestników seminarium organizowanego przez Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnicy podzielili się swoimi przeżyciami związanymi z prowadzeniem terapii dzieci dotkniętych różnymi zaburzeniami. Relacje są bardzo osobiste, pokazują zmagania terapeutów z poszczególnymi pacjentami i pracę nad wyborem najlepszej drogi terapii. Każda opowieść skoncentrowana jest wokół jednego z małych pacjentów. Książka pozwala poznać uczucia zarówno dorosłych zmagających się z zaburzeniami swoich podopiecznych jak i emocje i zachowanie chorych dzieci.

Przedmowa (Hanna Olechnowicz) – 5. – – I. Przeżycie bezradności punktem wyjścia dla znalezienia drogi do dziecka autystycznego. Rafał (Alina Zeprzałka) – 9. – – II. Przezwyciężenie gwałtownego niepokoju spowodowanego wyobcowaniem i wyzwolenie zdolności do ukierunkowanego działania. Marek (Zofia Dzierka) – 17. – – III. Uszkodzenie mózgu. Czy jednoznaczne z upośledzeniem pojmowania? Zapiski z 28 sesji terapeutycznych z 15-letnim Piotrem (Janina Gut) – 22. – – IV. Kierować działaniem rąk dziecka. Ania (Anna Brzezińska) – 68. – – V. Twarz partnera społecznego namacalnie rzeczywista, czytelna i nie budząca lęku. Romek (Anna Ciupa) – 70. – – VI. Tożsamość mechanizmów samonaprawczych dwóch chłopców mutystycznych. Darek i Dibs (Hanna Olechnowicz) – 84. – – VII. Arka Noego – mit ocalenia w terapii sześcioletniego Wiktora (Maria Piszczek) – 106. – – VIII. Jak osiem sesji malowania w dziadzie pomogło nieśmiałej Asi przyjąć postawę samosterowności i otworzyć się przed matką (Danuta Litewnicka) – 135. – – IX. Klubik dziecięcy „ciepłym i bezpiecznym miejscem” dla Wiesia zalęknionego chłopca z zespołem Downa (Małgorzata Świerczek) – 138. – – X. Ojciec, który odrzucał dziecko z zespołem Downa; kontakty w klubie dziecięcym drogą ku terapii rodzinnej (Alicja Rozdzialik) – 148. – – XI. Psychoterapia w klasie Szkoły Życia (Felicyta Krawczyk) – 152. – Agnieszka, od urodzenia pozbawiona więzi znaczących. Skuteczna terapia i wyzwolenie strategii autoterapeutycznych – 152. – Skuteczna psychoterapia w przypadku, w którym wiele (padaczka) przemawiałoby za organicznym podłożem zaburzeń zachowania. Monika -173. – Hipochondria jako przejaw głodu uczuciowego i sposoby jej przezwyciężenia u Agnieszki i Moniki – 188.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s