Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych : konferencja naukowa, Gdańsk 5.12-6.12.1997 r. / pod red. Hanny Jaklewicz

35. Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych

Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych : konferencja naukowa, Gdańsk 5.12-6.12.1997 : pod red. Hanny Jaklewicz. – Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1998. – 192 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy ref. – Streszcz. ang przy ref. – ISBN 83-903194-4-6.

W publikacji znalazły się referaty zaprezentowane na konferencji ‘Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych”. Autorami referatów są zarówno specjaliści w dziedzinie autyzmu, jak i rodzice dzieci autystycznych. Traktują one o różnych aspektach autyzmu – problemach z komunikacją, metodami pracy terapeutycznej oraz współpracy rodziców i terapeutów.

Przedmowa – 5. – Jestem dzieckiem autystycznym, nauczcie mnie żyć razem z wami (fragmenty przemówienie M. Rybickiej – 7. – Czy dzieci autystyczne mają świadomość tego, że inni czują i myślą?, T. Gałkowski – 9. – Od diagnozy do terapii dzieci autystycznych, H. Jaklewicz – 15. – Wpływ zmian anatomicznych i czynnościowych mózgu na proces uczenia się dzieci autystycznych, Z. Kułakowska – 20. – Efekty badań eksperymentalnych aplikacyjnych prowadzonych dla dzieci autystycznych w ośrodku gdańskim, Z. Szot – 28. – Wpływ terapii holding na edukację dziecka autystycznego, D. Chodakowska, M. Wroniszewska – 34. – Problemy edukacji nastolatkó z autyzmem, M. Rodzoch, J. Grochowska, M. Wroniszewski – 46. – Rola turnusu rehabilitacyjnego w edukacji dziecka autystycznego i jego rodziny, M. Sekułowicz – 50. – O potrzebie badań nad komunikowaniem się rodziców i terapeutów w rehabilitacji dziecka autystycznego, K. Kampert, J. Rzeźnicka – 60. – Z badań nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych u dzieci autystycznych, E. Minczakiewicz – 75. – Jak usprawnić komunikację dziecka z autyzmem – badania nad usprawnieniem, J. Błeszyński – 89. – Zachowania autystyczne dzieci z równoczesnym poważnym uszkodzeniem słuchu i wzroku, M. Zaorska – 101. – Muzykoterapia jako jedna z form edukacji dzieci autystycznych, G. Waliczek – 110. – Terapia behawioralna małych dzieci autystycznych, A. Budzyńska, M. Zielińska –119. – Prezentacja „Ramowego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z autyzmem”, J. Kozłowski – 125. – Zagadnienia integracji różnych podejść teoretycznych i metodologicznych w czasie pracy nad programem edukacyjnym dla autystycznego ucznia, R. Stefańska-Klar – 137. – Wzór i poziom kompetencji poznawczych a stopień natężenia autyzmu, L. Bobokowicz – 149. – Dojrzewanie płciowe u osób z autyzmem – problemy terapeutyczne i pedagogiczne, B. Gajewska – 155.  – Hipoterapia 1991-1997, M. Lisiecka. J. Sarnowska – 159. – Zespół Retta, R.A. Różalska – 161. – Streszczenia warsztatów M. Lykseth i T. Jullumstro – 169. – Streszczenia warsztatów J. Skar i A. Karlsen – 171. – Sesja panelowa „Trudności we współpracy rodziców i profesjonalistów” – 173. – Sesja panelowa „Czy można i należy łączyć różne terapie w pracy z dziećmi autystycznymi” – 181. – Noty o autorach – 189.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s