Pedagogiczne aspekty autyzmu wczesnodziecięcego / Lucjan Olszewski, Teresa Wróblewska

26. Pedagogiczne aspekty autyzmu wczesnodziecięcego olszewski brak

Pedagogiczne aspekty autyzmu wczesnodziecięcego / Lucjan Olszewski, Teresa Wróblewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim. – Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Wydziału Zamiejscowego WSP Kielce, 1995. – 71 s. ; 24 cm. – ISBN 83-902607-6-X.

Książka Lucjana Olszewskiego i Teresy Wróblewskiej stanowi syntezę wiedzy na temat autyzmu wczesnodziecięcego przeznaczoną dla nauczycieli i pedagogów. Oprócz wyjaśnienia przyczyn autyzmu i i opisania jego objawów u dziecka, autorzy przedstawili teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej, jej zastosowanie w nauczaniu dzieci autystycznych oraz wykorzystanie wiedzy pedagogów w ustaleniu diagnozy, wspieraniu i terapii takich dzieci. Szczegółowo zaprezentowano przegląd stosowanych metod terapeutycznych i rozwijanie współpracy z rodzicami chorych dzieci.

Wstęp – 7. – Rozdział I. Ranga społeczna autyzmu – 9. – 1. Autyzm jako kategoria społeczna – 9. – 2. Etiologia autyzmu – 11. – Rozdział II. Diagnozowanie autyzmu wczesnoszkolnego – 15. – 1. Diagnoza elementów środowiska – 19. – 3. Teoretyczne podstawy diagnozowania – 22. – 3. Implikacje pedagogiczne – 26. – 4. Karta praw osób autystycznych – 45. – Rozdział III. Funkcjonowanie dziecka autystycznego – 48. – 1. Charakterystyka dziecka autystycznego – 48. – 2. Dziecko autystyczne jako członek rodziny – relacje z rodzicami – 54. – 3. Możliwości i ograniczenia pedagogicznej interwencji w proces rozwoju dziecka autystycznego – 58. – Rozdział IV. Nauczyciel wobec autyzmu – 63. – 1. Koncepcje terapeutyczne – 65. – 2. Postawy nauczycieli wobec nauczania dzieci autystycznych – 67. – 3. Formy i metody pracy z dzieckiem autystycznym – 69. – Zakończenie – 71.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s