Usprawnienie dziecka autystycznego w rodzinie / Tadeusz Gałkowski

1.usprawnienie dziecka autystycznego w rodzinie

Usprawnienie dziecka autystycznego w rodzinie / Tadeusz Gałkowski. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Warszawski, 1980. – 173, [2] s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 171-173. 

Książka Tadeusza Gałkowskiego to pierwsza monografia w języku polskim dotycząca autyzmu wczesnodziecięcego i autyzmu w ogóle. Opublikowana z dużym opóźnieniem w stosunku do badań naukowców zachodnich, skierowana jest do rodziców dzieci autystycznych przebywających w rodzinie lub w placówkach rehabilitacyjno-wychowawczych. Książka zawiera przegląd podstawowych wiadomości na temat autyzmu wczesnodziecięcego i prezentuje wiedzę na temat rehabilitacji takiego dziecka i ćwiczeń usprawniających do wykonywania za pomocą rodziców i terapeutów. Praca Tadeusza Gałkowskiego oparta została na doświadczeniach zebranych w pracy z dziećmi autystycznymi oraz fragmentach autorstwa rodziców zebranych z publikacji zagranicznych.

Przedmowa – 7. – Rozdział I. Istota i nasilenie zaburzeń autystycznych u dzieci – 11. – 1. Uwagi wstępne – 11. – 2. Pierwsze systematyczne opisy zaburzeń określanych jako autyzm dziecięcy – 13. – 3. Główne objawy , ich przebieg oraz charakterystyka psychologiczna zaburzeń autystycznych – 18. – 4. Psychoanalityczne próby wyjaśniania zaburzeń autystycznych – 23. – Rozdział II. Poglądy na temat przyczyn wywołujących autyzm dziecięcy – 28. – 1. Uwagi ogólne – 28. – 2. Biologiczne i organiczne uwarunkowania autyzmu dziecięcego – 30. – 3. Teorie głoszące funkcjonalne tło autyzmu – 33. – 4. Schizofrenia dziecięca czy autyzm – podobieństwa i różnice – 38. – 5. Trudności w rozpoznawaniu i mylenie autyzmu z innymi odchyleniami od normy – 45. – Rozdział III. Ekspresja słowna i trudności w porozumiewaniu się – 49. – 1. Ogólna charakterystyka trudności w rozwoju mowy – 49. – 2. Charakterystyka trudności w rozwoju mowy u dzieci autystycznych – 54. – 3. Charakterystyka zaburzeń w porozumiewaniu się – 57. – Rozdział IV. Aktywność twórcza i jej ekspresja – 69. – 1. Rola twórczości w rozwoju emocjonalnym dziecka – 69. – 2. Ekspresja przeżyć w sztuce plastycznej dzieci autystycznych – 72. – 3. Inne rodzaje przeżyć artystycznych u dzieci z autystycznych : Muzyka i gra sceniczna – 78. – Rozdział V. Postępowanie rodziców w świetle potrzeb wychowawczych – 83. – 1. Zasady wychowywania w rodzinie – 83. – 2. Postawy rodziców dziecka niepełnosprawnego i ich znaczenie dla rehabilitacji – 85. – 3. Rola i zadania rodziców w zakresie oceny rozwoju dziecka – 88. – 4. Interakcja matka-dziecko we wczesnym wychowaniu – 96. – Rozdział VI. Możliwości i główne cele oddziaływania usprawniającego – 100. – 1. Model integracji rodzinnej – 100. – 2. Trudności związane z postępowaniem usprawniającym – 106. – 3. Oddziaływanie usprawniające na główne sfery rozwoju a szkoła – 112. – 4. Podstawowe zadania i zasady postępowania usprawniającego – 116. – Rozdział VII. Planowanie i realizacja usprawniania funkcji poznawczych – 121. – 1. Zasady i wybór strategii – 121. – 2. Założenia teoretyczne i przykłady rozwiązań praktycznych – 126. – 3. Zajęcia usprawniające jako przygotowanie do nauki w szkole – 131. – 4. Rozwijanie sprawności spostrzeżeniowo-ruchowej – 135. – Rozdział VIII. Rozwijanie zdolności porozumiewania się – 143. – 1. Założenia ogólne – 143. – 2. Rozwijanie rozumienia mowy – 146. – 3. Rozwijanie ekspresji słownej – 152. – 4. Zalecenia na temat rozwijania mowy w świetle obserwacji własnych – 157. – Rozdział IX. Podsumowanie i postulaty praktyczne – 161. – Dodatek A. Karta rejestrowania postępów w rozwoju dziecka – 165. – B. Schemat wywiadu ukierunkowanego na zaburzenia autystyczne -167. – Bibliografia – 171. – Spis rzeczy – 174.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s