Psychologiczne problemy wczesnego autyzmu dziecięcego / pod red. Ewy Czownickiej

psychologiczne problemy wczesnego autyzmu dziecięcego brak

Psychologiczne problemy wczesnego autyzmu dziecięcego / pod red. Ewy Czownickiej. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,1983. – 111, [8] s. tabl. : il. ; 24 cm. – Bibliogr przy rozdz.

Opracowanie skupia się na problemach małego dziecka z autyzmem oraz metodach rehabilitacji dziecka autystycznego, które mają charakter psychoterapeutyczny, a nie farmakologiczny. W pierwszej części Hanna Olechnowicz przedstawia zasób wiedzy na temat autyzmu i jego genezy. W drugiej części, której autorami są terapeuci związani z różnymi ośrodkami terapeutycznymi, przestawiono metody terapii dziecka autystycznego. Książka jest jedną z pierwszych w Polsce monografii dotyczących autyzmu.

Wprowadzenie, Ewa Czownicka – 7. – Część I. Wczesny autyzm dziecięcy – symptomatologia, diagnostyka, etiologia i terapia, Hanna Olechnowicz – Kryteria diagnostyczne – 11. – Rozdział I. Podłoże organiczne wczesnego autyzmu – 12. – Rozdział II. Nadwrażliwość, obrona percepcyjna i deprywacja – 16. – 1. Nadwrażliwość zmysłów w okresie niemowlęcym – 16. – 2. Współzależność deprywacji sensorycznej, nadwrażliwości i obrony percepcyjnej – 17. – 3. Behawioralne formy obrony przed nadmiarem dopływu bodźców -20. – Rozdział III. Porozumiewanie się rodziców z dziećmi autystycznymi – 22. – 1. Przebieg prawidłowego rozwoju najwcześniejszych form porozumienia – 22. – Dialog behawioralny i jego znaczenie -22. – Dialog behawioralny a aktywność poznawcza – 24. – 2. Sposoby porozumiewania się z dziećmi a wykształcenie i status społeczny rodziców – 24. – 3. Rola jednostronnego spojrzenia specjalistów – 27. – 4. Subkliniczne przejawy wczesnego upośledzenia dialogu behawioralnego – 28. – 5. Hipoteza lodowatości uczuciowej rodziców jako przyczyny wystąpienia autyzmu u dzieci – 29. – 6. Obniżenie poczucia kompetencji rodzicielskiej spowodowane przez obcowanie z dzieckiem autystycznym – 30. – 7. “Podwójne związanie” – sygnały wzajemnie sprzeczne – 31. – 8. Dziecko autystyczne źródłem wzajemnie sprzecznych sygnałów dezorientujących rodziców – 32. – 9. Podłoże strategii unikowych u dziecka autystycznego -33. – 10. Czynne unikanie kontaktów przez rodziców – 35. – 11. Badanie i ocena dialogu między dzieckiem autystycznym a jego rodzicami – 36. – Rozdział IV. Procedury terapeutyczne skutecznie przeciwdziałające zablokowaniu dialogu dziecka autystycznego z osobami znaczącymi – 37. – Rozdział V. Upośledzenie sfery poznawczej – 42. – Przebieg rozwoju prawidłowego – 43. – Czynne odrzucanie przez dzieci autystyczne kontaktu badawczego z przedmiotami – 44. – Trudności rozpoznawania związane z obroną percepcyjną – 44. – a) Bodźce wzrokowe – 44. – b) Trudności rozpoznawania bodźców słuchowych – 48. -Przypadki terapii dzieci autystycznych, którym udało się przywrócić samorzutną aktywność poznawczą – 49. – B. Automatyzmy wyuczone – 51. – Fenomeny autystyczne – 51. – Modyfikacja zachowania – 53. – Rozdział VI. Autystyczne metody rozładowywania napięcia – 58. – 1. Przyczyny napięcia przeciążającego – 58. – 2. Mechanizmy obronne regulujące poziom napięcia – 58. – Ucieczka do miejsc bezpiecznych – Autostymulacja mająca na celu zagłuszenie bodźców przykrytych lub dezorientujących – 59. – Czynności obniżające zawartość informacyjną bodźców – 60. – Dziwaczności zachowania będące przetworzeniem zaspokajania potrzeb społecznych – 61. – Rozdział VI. Automatyzmy prymitywne – 62. – Piśmiennictwo – 65. – Część II. Aneksy – Aneks A. Inteligencja dzieci autystycznych, Ewa Czownicka – 72. – 1. Badania testowe dzieci autystycznych – 73. – 2. Poziom inteligencji dzieci autystycznych – 75. – Model funkcjonowania intelektualnego dzieci autystycznych – 76. – 3. Uzdolnienia specjalne – 78. – 4. Znaczenie ilorazu inteligencji w rehabilitacji – 80. – 5. Wnioski i uwagi końcowe – 81. – Piśmiennictwo – 83. – Aneks B. Indywidualna terapia dziecka o cechach autyzmu, Magdalena Grodzka – 84. – Aneks C. Organizacja grupy terapeutycznej,Małgorzata Kościelska – 90. – Aneks D. Terapia w warunkach kolonii, Małgorzata Kościelska, Anna Czownicka – 94. – 1. Organizacja kolonii – 94. – 2. Stan rozwoju dzieci – 95. – 3. Cele terapeutyczne i sposób ich osiągnięcia – 97. – 4. Wyniki terapeutyczne kolonii – 99. – Aneks E. Terapia w ramach Rodzinnych Wczasów Rehabilitacyjnych TPD, Anna Czownicka – 102. – 1. Główne założenia i organizacja pracy – 102. – 2. Charakterystyka rodzin – 104. – 3. Zadania terapeutyczne i ich realizacja – 106. – 4. Osiągnięcia terapeutyczne turnusu – 108.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s