Profil psychoedukacyjny PER-R : (wersja poprawiona ) / Eric Schopler

20. profil psychoedukacjny pep-r schopler wersja poprawiona

Profil psychoedukacyjny PER-R : (wersja poprawiona ) = Psychoeducational profile revised (PEP-R) / Eric Schopler [ et. al. ; tł. z ang. Aleksandra Witkowska ; red. nauk. Marta Bogdanowicz, Lucyna Bobkowicz ]. – Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1995. – 214, [2] s.: rys ; 24 cm. – ( Zindywidualizowana Ocena i Terapia Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju, t. 1]. – Bibliogr. s. 213-[215]. – ISBN 83-903194-1-1.

Pierwsza część serii Zindywidualizowana Ocena i Terapia Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju przedstawia Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Jest to po raz pierwszy zaprezentowana w Polsce narzędzie diagnostyczne, którym mogą posługiwać się nie tylko profesjonaliści, ale również rodzice dziecka. Profil ma służyć do mierzenia postępów w rozwoju i prowadzonej terapii. Metoda dotyczy dwóch aspektów funkcjonowania dziecka – poziomu psychoruchowego (Skala Rozwoju) oraz jego zachowania (Skala Zachowań) oraz proponuje system ocen pozytywnych, negatywnych i obiecujących.

Spis ilustracji – 7. – Spis tabel – 9. – Przedmowa do polskiego wydania – 11. – Przedmowa – 13. – Część I. Wprowadzenie i przegląd – 15. – Rozwojowa koncepcja oceny – 17. – Opis poprawionego Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R) – 17. – Charakterystyczne cechy badanej grupy – 18. – PEP-R a testy inteligencji -19. – Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów – 19. – Część II. Opis testu, posługiwania się nim i sposób oceny – 21. – Skala Rozwoju – 23.. – Skala Zachowań – 24. – Posługiwanie się testem PEP-R – 25. – Arkusze do badań i profile wyników – 29. – Część III. Podręcznik testu PEP-R – 33. – Część IV. Interpretacja i prezentacja wyników – 95. – Interpretacja wyników – 97. – Plan pisemnego sprawozdania – 98. – Część V. Konstrukcja i trafność testu – 103. – Geneza metody – 105. – Badania porównawcze z grupą dzieci o prawidłowym rozwoju – 105. – Rzetelność testu – 110. – Trafność testu – 129. – Dodatek A. Materiały do badań testowych – 131. – Dodatek B. Zeszyt do oceny gotowości do pisania i klucz do oceny – 169. – Dodatek D. Arkusze badań i profile – 195. – Bibliografia – 211.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s