Dziecko autystyczne : XIV Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław, 26 październik 1990 r.

8. dziecko autystyczne XIV ogolnopolski dzien

Dziecko autystyczne : XIV Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław, 26 październik 1990 r. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991. – 136 s. ; 24 cm. – ISBN 83-229-0483-0.

Książka zawiera materiały z XIV Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej dzięki Kole Pomocy Dzieciom Autystycznym we Wrocławiu, które powstało w 1988 r. przy Towarzystwie Walki z Kalectwem. Grupa pracowników Instytutu Pedagogiki, która była inicjatorami utworzenia Koła założyła Pracownię Terapii Dzieci Autystycznych. Konferencja miała na celu przybliżenie problemów dziecka autystycznego i jego rodziny. Wzięli w niej udział specjaliści polscy i zagraniczni, którzy omówili tematykę terapii takich dzieci, pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym czy edukacji szkolnej.

Od organizatorów – 5. – 1. Tadeusz Gałkowski, Przegląd współczesnych badań w dziedzinie autyzmu dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem Francji – 7. – 2. Joelle Rosenberger, Nasza szkoła – 15. – 3.Elżbieta Minczakiewicz, Socjalizacja dziecka autystycznego w warunkach rodziny i środowiska – 36. – 4. Michał Wroniszewski, Terapia dzieci autystycznych oparta na pracy w rodzinie – 58. – 5. Grażyna Miłkowska, Specyfika zaburzeń występujących w autyzmie a oddziaływanie terapeutyczne – 70. – 6. Jadwiga Olfans, Dorota Sarapata, Terapia dziecka autystycznego i jego rodziny – uwagi własne z praktyki Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu – Fabryczna – 82. – 7. Ewa Szmytkowska, Infekcja candidą albicans jako przyczyna autyzmu – Opis przypadku – 88. – 8. Maria Antoniewicz, Próba terapii rodziców dzieci autystycznych w ośrodku wrocławskim – 96. – 9. Anna Mirtyńska, Stymulacja rozwoju dziecka z uszkodzeniem mózgu zgodni z zasadami metody Glenna Domana – 102. – 10. Ewa Pisula, Psychologiczne koszty sprawowania opieki nad dziećmi autystycznymi – 114. – 11. Zespół: Joanna Kruk-Lasocka, Czesław Malczewski, Teresa Nahajowska, Małgorzata Skórczyńska, Próba terapii dzieci autystycznych w ośrodku wrocławskim z doświadczeń zespołu – 124. – 12. Wnioski – 135.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s