Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie / Hanna Jaklewicz

13. autyzm wczesnodziecięcy diagnoza przebieg leczenie

Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie / Hanna Jaklewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1993. – 102 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 97-102. – ISBN 83-85416-09-9.

Książka jest jedną z pierwszych w Polsce monografii autyzmu wczesnodziecięcego. Prezentuje kompleksowo pojęcie autyzmu i jego rozwój, a także różne koncepcje przeciwdziałania zaburzeniu. Autorka podważa przekonanie o nieodwracalności przebiegu tej choroby i przedstawia rozważania oparte na doświadczeniach terapeutycznych i klinicznych. Przekonuje o możliwościach skutecznego leczenia dzieci autystycznych na przykładach wybranych małych pacjentów.

Przedmowa – 7. – Rozdział 1. Początek historii autyzmu wczesnodziecięcego – 10. – 1.1. Autyzm – geneza – jego znaczenie – 11. – 1.2. Kryteria diagnozy autyzmu wczesnodziecięcego według Kannera – 11. – 1.3. Klasyfikacja zzaburzeń w autyzmie wczesnodziecięcym według DSM – 12. – 1.4. Epidemiologia – 13. – – Rozdział 2. Rozwój teorii genezy autyzmu – 15. – 2.1. – Koncepcja Kannera – 16. – 2.2. Przegląd badan nad biologicznym uwarunkowaniem autyzmu – 16.- 2.3. Etologiczna koncepcja genezy autyzmu – 18. – 2.4. Autyzm w koncepcji psychoanalitycznej – 21. – 2.5. Ocena stanu badań nad genezą autyzmu wczesnodziecięcego – 24. – 2.6. Własne stanowisko – 25. – – Rozdział 3. Badania własne – 30. – 3.1. Zaburzenia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym – 31. – 3.3. Dziecko autystyczne i jego rodzice – 36. – 3.4. Ocena kompetencji społecznej dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym – 42. – 3.5. Rysunek spontaniczny dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym – 46. – – Rozdział 4. Rozpoznanie – Różnicowanie. Przebieg autyzmu wczesnodziecięcego – 55. – 4.1. Diagnoza autyzmu – 56. – 4.2. Różnicowanie autyzmu wczesnodziecięcego z innymi zaburzeniami rozwojowymi u dzieci – 56. – 4.3. Dynamika autyzmu wczesnodziecięcego – 59. – 4.4. Powrót do życia – „wychodzenie z autyzmu” – 68. – – Rozdział 5. Terapia – 72. – 5.1. Kształtowanie się koncepcji terapeutycznych – 73. – 5.2. Metoda wymuszonego kontaktu – holding therapy – 75. – – Rozdział 6. Opisy przypadków – 87. – Bibliografia – 97. – 16 rysunków – 105.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s