Autyzm / Mary M. Konstantareas, Edward B. Blackstock, Christopher D. Webster

10. autyzm mary konstantareas

Autyzm = Autism / Mary M. Konstantareas, Edward B. Blackstock, Christopher D. Webster. – Warszawa: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 1992. – 176 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 164-173. 

Książka kanadyjskich specjalistów związanych z Towarzystwem Autyzmu w Quebecu opiera się na materiałach przygotowanych dla potrzeb kursu „Autyzm : Wprowadzenie do problematyki” zorganizowanym podczas Piątej Krajowej Konferencji Kanadyjskiego Towarzystwa dla Dzieci Autystycznych w Montrealu w 1980 r. Referaty wybitnych specjalistów poświęcone są psychofizjologicznym cechom autystycznym, metodom usprawniającym, sposobom komunikacji osób autystycznych oraz językowi znaków migowych w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Opisano również problem stresu i wypalenia sił u rodziców dzieci autystycznych oraz wyzwania w pracy terapeutów. Każdy rozdział kończy się krótkim testem sprawdzającym wiedzę na temat danego zagadnienia.

Myśli przewodnie – 11. – Wprowadzenie do autyzmu – 21. – Rozdział 1. Czym jest autyzm? – 27. – Rozdział 2. Co powoduje autyzm – 40. – Rozdział 3. Autyzm a mózg – 52. – Rozdział 4. Autyzm jako deficyt w rozwoju języka i komunikowania się – 68. – Rozdział 5. Autyzm jako specyficzny stan w przetwarzaniu informacji – 82. – Rozdział 6. Sztuka obserwacji: ustanowienie kierunku – 97. – Rozdział 7. Rozwijanie nowych dróg komunikacji: instrumentalne ćwiczenia mowy, taniec, ruch i muzyka – 110. – Rozdział 8. Nauczanie przy pomocy urządzeń technicznych – 126. – Rozdział 9. Rozwijanie nowych dróg komunikowania się: komunikacja jednoczesna, znaki migowe jako środki pomocnicze w odniesieniu do mowy, techniki łączone – 133. – Rozdział 10. Dzieci autystyczne nie są same – 152. – Bibliografia – 164. – Odpowiedzi na pytania testowe – 174. – Karta Praw Osób Autystycznych – 175.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s