Za ścianą : osobiste doświadczenia z autyzmem i zespołem Aspergera / Stephen Shore

Za ścianą : osobiste doświadczenia z autyzmem i zespołem Aspergera = Beyond the wall : personal experiences with autism and Asperger syndrome / Stephen Shore ; z przedmową Temple Grandin ; [tł. Karolina Przewłoka]. – Warszawa : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 2008. – XII, 211, [1] s. : il. ; 23 cm. – Bibliogr. s. 209-[212]. […]

Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia – relacje i strategie / Yvona Fast i in

Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia – relacje i strategie = Employment for individuals with Asperger syndrome or non-verbal learning disability : stories and strategies / Yvona Fast i in. ; [tł. Marzenna Rączkowska]. – Warszawa: Fundacja Synapsis: Fraszka Edukacyjna, 2008. – 418 s. ; 24 cm. – (Seria z Parasolem). – Bibliogr. […]

Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith

Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008. – 288 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. [269]-281 – Indeks. – ISBN 978-83-6008-300-0. Książka Uty Frith, jednej z najbardziej znanych specjalistek w dziedzinie autyzmu na świecie, szczegółowo przedstawia zagadnienie autyzmu. Publikacja ma charakter […]

Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura

Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu /  Barbara Winczura.  – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008. – 208 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 185-193. – ISBN 978-83-7308-997-9. Barbara Winczura, autorka monografii, podjęła się próby zrozumienia i wyjaśnienia istoty oraz genezy autyzmu wczesnodziecięcego i perspektyw rozwoju dziecięcej teorii […]

Żyć z autyzmem : dobro osoby z autyzmem – naukowe, społeczne i prawne aspekty rehabilitacji / pod red. Marcina Wlazły

Żyć z autyzmem : dobro osoby z autyzmem – naukowe, społeczne i prawne aspekty rehabilitacji / pod red. Marcina Wlazły ; Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział w Szczecinie.  – Szczecin : Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział, 2008. – 229 s., [21] k. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – Bibliogr. przy ref. – Streszcz. ang. – […]

Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska

Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu./ Małgorzata Młynarska. –  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 386 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Acta  Universitatis Wratislaviensis nr 3057, ISSN 0239-6661 ; no 3057). – Bibliogr. s. 375-381. – Streszcz. ang. – ISBN 978-83-229-2924-7. Celem tej publikacji jest potwierdzenie, że […]

Mój przyjaciel Henry / Nuala Gardner

  Mój przyjaciel Henry = A Friend like Henry / Nuala Gardner ; przekł. Dorota Kulikiewicz. – Łódź : Galaktyka, cop. 2008. – 349 s. : il. ; 21 cm. – (Zapach pomarańczy). – ISBN 978-83-7579-041-2. Książka jest opisem przeżyć Nuali Gardner, matki autystycznego Dale’a. Po urodzeniu Dale wykazywał objawy ciężkiego upośledzenia i nie był […]